Kosketus- tai pisaravarotoimien toteuttaminen usean potilaan huoneessa

Kosketus- ja pisaravarotoimipotilaille pyritään ensisijaisesti järjestämään yhden hengen huone. Epidemiatilanteissa potilaita voidaan joutua paikkapulan vuoksi kohortoimaan. Kohortoinnilla tarkoitetaan, että samaa tartuntatautia tai samaa moniresistenttiä mikrobia kantavia potilaita sijoitetaan samaan huoneeseen ja varotoimet toteutetaan yksilöllisesti jokaisen potilaan kohdalla. Jos kohortointikaan ei ole mahdollista (potilastilanne, valvontayksiköt), potilasta hoidetaan tavallisessa huoneessa muiden potilaiden vieressä kosketus- tai pisaravarotoimia noudattaen tämän ohjeen mukaisesti. Äkillistä ripuli-oksennustautia sairastavalle järjestetään oma huone. Moniresistenttiä mikrobia kantavien potilaiden kohortoinnista tulee neuvotella hygieniahoitajan kanssa.

Toiminnassa on olennaista

  • potilas hoidetaan omalla vyöhykkeellä
  • noudatetaan potilaan varotoimiluokan mukaista ohjetta
  • vyöhykkeellä käytetään varotoimiluokan mukaisia suojaimia
  • suojaimet riisutaan ja kädet desinfioidaan aina vyöhykkeeltä poistuttaessa.

Potilaan sijoittaminen ja huoneen varustelu

  • Sijoita potilas riittävän kauas viereisistä potilaista (noin yksi metri). Sulje väliverhot tai käytä sermiä potilaspaikkojen välissä. Sovi wc-käytännöistä ja tiedota tästä tarvittaessa myös muita.
  • Sijoita varotoimista tiedotettava potilasvyöhykkeelle näkyvälle paikalle, esimerkiksi väliverhoon tai vuoteen päätyyn. Kirjaa vuodepaikka ja varotoimiluokka sairaalahuollon infolistaan
  • Varaa huoneen yhteyteen hoidossa käytettävät suojaimet ja suojainten käyttöohje. Sijoita suojaimet potilasvyöhykkeen ulkopuolelle
  • Varaa vyöhykkeelle potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet
  • Käytä kannellisia jäte- ja pyykkitelineitä, sijoita ne mahdollisimman lähelle vyöhykettä, mieluiten vyöhykkeen sisäpuolelle.

Siivous

Vyöhykkeen siivouksessa noudatetaan varotoimiluokan mukaista ohjeistusta, ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukosta.

Paikkaeristyksen purku

Potilaan kotiutuessa tai eristyksen tarpeen päättyessä vyöhykkeelle tehdään eristyksen loppusiivous varotoimiluokan mukaisesti. Vetyperoksidikuivasumutuksen(Nocospray) voi tehdä, jos koko huone tyhjenee ja se on tilojen puolesta mahdollista.