Kosketusvarotoimet

Kosketusvarotoimilla tehostetaan tavanomaisia varotoimia. Niiden tarkoitus on vähentää kosketuksen välityksellä siirtyvien moniresistenttien tai muuten ongelmallisten mikrobien leviämisen riskiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Olennaisimmat asiat kosketusvarotoimissa:

  • Käytä suojaimia suojaamaan itseäsi sekä työvaatteitasi kaikessa fyysisessä kosketuksessa potilaaseen ja hänen lähiympäristöönsä.
  • Sijoita potilas mieluiten yhden hengen huoneeseen, jossa on WC- ja pesutilat. Mikäli yhden hengen huonetta ei ole tarjolla voi saman mikrobin kantajia sijoittaa samaan huoneeseen. Hoida potilaat tällöin paikkaeristyksessä.
  • Kosketusvarotoimet eivät saa heikentää potilaan saamaa hoitoa, tutkimuksia ja kuntoutusta.
Huoneen valinta

Sijoita potilas mieluiten yhden hengen huoneeseen, jossa on WC- ja pesutilat. Mikäli yhden hengen huonetta ei ole tarjolla voit sijoittaa saman mikrobin kantajia yhteiseen huoneeseen. Hoida potilaat tällaisessa tilanteessa paikkaeristyksessä.  Konsultoi tarvittaessa hygieniahoitajaa potilaiden sijoittelusta.

Varaa huoneen yhteyteen hoidossa tarvittavat suojaimet ja niiden käyttöohjeet. Varaa lisäksi huoneeseen potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet.
Suojainten käyttö

Käytä suojakäsineitä kosketettaessa käsin potilasta ja hänen lähiympäristöään

Käytä suojatakkia tai hihallista suojaesiliinaa ollessasi fyysisessä kontaktissa potilaaseen tai hänen lähiympäristöönsä. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa:

  • Potilaan hoitotilanteet esim. vaipanvaihto tai asennonvaihdossa avustaminen
  • Lääkärin tutkimus
  • Huoneen siivous

Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, käytä sen sijaan hihatonta esiliinaa. Desinfioi tällöin käsivarret työasun hihaan saakka suojaimia riisuessasi.

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta sekä silmäsuojusta tai visiiriä kuten tavanomaisissa varotoimissa

Riisu suojaimet heti käyttötarpeen loputtua, jotta et vahingossa kontaminoi puhtaita pintoja tai välineitä käytetyillä suojaimilla. Muista vaihtaa käsineet ja tarvittaessa suojatakki tai -esiliina siirtyessäsi likaisemmasta puhtaampaan työvaiheeseen sekä ennen seuraavan potilaan hoitoa.

Käsihygienia

Käytä suojakäsineitä koskiessasi potilaaseen tai hänen lähiympäristöönsä. Muista desinfioida kädet ennen ja jälkeen käsineiden pukemisen. Noudata lisäksi tavanomaisien varotoimien käsihygieniaohjeita.

Ripuli- tai oksennustautia sairastava potilas

Sijoita potilas yhden hengen huoneeseen ja varaa hänelle oma WC- ja pesutila.

Laita huoneen oveen käsien pesuun ohjaava kosketusvarotoimitarra. Pese ja desinfioi kädet jokaisen potilaskontaktin jälkeen.

Suojaudu yllä olevan ohjeen mukaisesti, käytä lisäksi kirurgista suu-nenäsuojusta potilaan lähihoidossa sekä käsitellessäsi potilaan eritteitä (ripuli ja oksennus).

Pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla käsineiden ja suojatakin riisumisen jälkeen. Kuivauksen jälkeen desinfioi kädet. Riisu lopuksi kirurginen suu-nenäsuoja ja desinfioi kädet.

Katso ohjeet: Äkillinen ripuli-oksennustauti tai Clostridium difficile

Yskimishygienia

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Tiedottaminen ja potilaan ohjaus

Kerro potilaalle kosketusvarotoimista ja niiden tarkoituksesta. Anna tietoa mikrobin kantajuudesta

Laita huoneen oveen kosketusvarotoimitarra

Tiedota kosketusvarotoimista muita hoitoon osallistuvia ja jatkohoitopaikkaa.

Opeta vierailijoille käsihygienia

Aseptiset työtavat

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Veritartunnan ehkäisy

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Ruokailu ja ruokailuvälineet

Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje Infektioiden torjunta vuodeosastolla

Potilaan  kuljettaminen Katos ohje Potilaan kuljettaminen
Hoito- ja tutkimusvälineiden huolto Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje Välineiden huolto osastolla
Siivous

Kosketusvarotoiminen hoidettavan potilaan huone siivotaan mahdollisuuksien mukaan viimeisenä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukosta

Likapyykki ja jätteet Ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukosta
Eristyksen purkaminen Mikäli eristyksen tarve päättyy kesken osastojakson, tehdään eristyksen purku. Potilashuoneeseen tehdään loppusiivous. Potilas käy suihkussa ja vaihtaa puhtaat vaatteet.
Vainajan laittaminen Katso ohje Infektioiden torjunta vuodeosastolla