Pisaravarotoimet

Päivitetty 30.11.2020

Pisaravarotoimin hoidetaan potilaita, joilla tiedetään tai epäillään olevan pisaroiden välityksellä leviävä mikrobi. Pisaravarotoimien tarkoituksena on katkaista suurten pisaroiden (kooltaan yli 5 µm) välityksellä tapahtuva tartunta.

Pisaroita syntyy yskiessä, aivastaessa, niistäessä, puhuessa ja hengitysteiden toimenpiteissä. Suuret pisarat eivät leijaile ilman mukana vaan putoavat pian alas. Ne eivät tavallisesti kulkeudu kahta metriä kauemmas lähtöpaikastaan. Tartuntaan tarvitaan läheinen kontakti.

Olennaisimmat asiat pisaravarotoimissa:

  • Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta ja visiiriä tai silmäsuojainta työskennellessäsi alle kahden metrin päässä pisaravarotoimin hoidettavasta potilaasta.
  • Käytä suojakäsineitä koskiessasi potilasta tai hänen lähiympäristöään.
  • Jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen, käytä suojatakkia tai hihallista/hihatonta suojaesiliinaa ollessasi alle kahden metrin päässä potilaasta.
  • Sijoita potilas yhden hengen huoneeseen tai noin yhden metrin päähän toisista potilaista, jolloin potilaspaikkojen välissä on oltava kiinni olevat väliverhot tai sermi. Väliverho tai sermi estää pisaroiden kulkeutumista, jolloin välimatka voi olla alle metrin.
  • Suojaimia ei tarvita viereisellä potilaspaikalla olevan potilaan hoidossa, vaikka välimatka pisaravarotoimin hoidettavaan potilaaseen olisi alle kaksi metriä, jos potilaiden välissä on suljettu väliverho tai sermi.  
  • Opeta potilaalle hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Potilashuoneen valinta

Sijoita potilas:

  • yhden hengen huoneeseen tai
  • monen hengen huoneeseen niin, että potilaiden väliin jää noin yksi metri tilaa. Väliverho suljetaan tai käytetään sermiä potilaspaikkojen välillä.
  • yhteiseen huoneeseen saman mikrobin aiheuttamaa tautia sairastavien potilaiden kanssa (kohortointi)

Suojainten käyttö

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta ja visiiriä tai silmäsuojainta ollessasi alle kahden metrin päässä potilaasta.

Käytä suojakäsineitä koskiessasi potilasta tai hänen lähiympäristöään.

Jos potilas yskii, aivastelee ja on limainen, käytä lisäksi pitkähihaista suojatakkia tai hihallista esiliinaa. Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, voit sen sijaan käyttää hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.

Yskimishygienia

Opeta potilasta yskimään ja aivastamaan kertakäyttöiseen nenäliinaan. Ohjaa häntä pesemään kädet ja käyttämään käsihuuhdetta.

Laita potilaalle kirurginen suu-nenäsuojus potilaspaikan ulkopuolelle liikuttaessa, jos hän pystyy sitä käyttämään.

Käsihygienia

Kuten tavanomaisissa varotoimissa.

Potilashuoneen varustelu

Varaa huoneen yhteyteen hoidossa käytettävät suojaimet ja suojainten käyttöohje.

Varaa huoneeseen potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet.

Jos potilas hoidetaan useamman potilaan kanssa samassa huoneessa, pidä väliverhot kiinni tai käytä sermiä potilaiden välissä.

Tiedottaminen ja potilaan ohjaus

Kerro potilaalle pisaravarotoimien toteutuksesta ja tarkoituksesta.

Laita huoneen oveen pisaravarotoimitarra

Tiedota pisaravarotoimista muita hoitoon osallistuvia ja jatkohoitopaikkaa.

Opasta vierailijoita toteuttamaan käsihygieniaa.

Veritartunnan ehkäisy

Kuten tavanomaisissa varotoimissa.

Aseptiset työtavat

Kuten tavanomaisissa varotoimissa.

Ruokailu ja ruokailuvälineet

Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje Infektioiden torjunta vuodeosastolla.

Potilaan kuljettaminen

Laita potilaalle kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, jos hän pystyy sitä käyttämään.

Katso ohje Potilaan kuljettaminen

Hoito- ja tutkimusvälineiden huolto

Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje Infektioiden torjunta vuodeosastolla.

Likapyykki ja jätteet

Ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukosta.

Siivous

Ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukosta.

Eristyksen purkaminen

Mikäli eristyksen tarve päättyy kesken osastojakson, tehdään eristyksen purku. Potilaspaikalle tehdään loppusiivous. Potilas käy suihkussa ja vaihtaa puhtaat vaatteet.

Vainajan laittaminen

Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje Infektioiden torjunta vuodeosastolla.