Suojavarotoimet

Päivitetty 6.9.2021

Suojavarotoimia noudatetaan potilailla, joiden infektion vastustuskyky on heikentynyt vaikean perustaudin tai siihen annetun hoidon takia. Suojavarotoimin hoidettavia potilaita ovat esimerkiksi elinsiirron saanut potilas tai potilas, jonka neotrofiilit ovat alle 0,5. Suojavarotoimien tarpeesta ja kestosta päättää hoitava lääkäri.

Potilashuoneen valinta

Sijoita potilas yhden hengen huoneeseen, jossa on WC- ja pesutilat. Jos mahdollista, sijoita potilas ylipaineistettuun huoneeseen.

  • Pidä potilashuoneen ikkunat suljettuina varotoimien ajan.
  • Potilaan huoneeseen ei saa tuoda leikkokukkia tai ruukkukasveja.

Henkilökunta

  • Henkilökunnan rokotussuojan tulee olla tartuntatautilain mukainen,

Suojainten käyttö

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta potilaan lähihoidossa (etäisyys potilaaseen alle kaksi metriä).

Muiden suojaimien osalta noudata tavanomaisten varotoimien ohjeita.

Säilytä suojaimet potilashuoneen puolella, ellei potilaalla ole muiden varotoimien tarvetta. Suojaimet riisutaan huoneessa.

Käsihygienia

Noudata suojavarotoimipotilaan hoidossa tavanomaisten varotoimien käsihygieniaohjeita erityisen huolellisesti.

Aseptiset työtavat

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Noudata huolellisuutta potilaan kanyylien ja katetrien seurannassa ja hoidossa. Poista tarpeettomat kanyylit ja katetrit mahdollisimman pian.

Veritartunnan ehkäisy

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Yskimishygienia

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Tiedottaminen ja potilaan ohjaus

Kerro potilaalle suojavarotoimista ja niiden tarkoituksesta

  • ohjaa potilaalle käsihuuhteen käyttö sekä käsienpesu
  • ohjaa potilasta välttämään liikkumista yleisissä tiloissa suojavarotoimien ajan
  • ohjaa potilasta huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta

Laita huoneen oveen suojavarotoimista kertova tarra.

Tiedota suojavarotoimista muita hoitoon osallistuvia ja tarvittaessa jatkohoitopaikkaa.

Näytteenotto

Varaa huoneeseen näytteenottovälineet. Ohjaa laboratorion työntekijää ottamaan potilaan näytteet ensimmäisenä. Näytteenottokärryä ei viedä potilashuoneeseen.

Potilashuoneen varustelu

Varaa huoneen yhteyteen hoidossa tarvittavat suojaimet ja niiden käyttöohjeet. Varaa lisäksi huoneeseen potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet. Käytä mieluiten kertakäyttöisiä välineitä.

Hoito- ja tutkimusvälineiden huolto

Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje välineiden huolto osastolla

Siivous

Suojavarotoimin hoidettavan potilaan huone siivotaan vuoron ensimmäisenä.

Katso Eristystaulukko.

Likapyykki ja jätteet

Käsitellään tavanomaiseen tapaan.

Ruokailu ja ruokailuvälineet

Kuten tavanomaisissa varotoimissa, katso ohje infektioiden torjunta vuodeosastolla

Tutustu ohjeisiin ravitsemuksesta alentuneen vastustuskyvyn aikana:

Tays sairaaloille on oma ohje AVA-ruokavaliosta: .

Lisätietoa ravitsemuksen toteutuksesta alentuneen vastustuskyvyn aikana voit myös lukea Terveyskylän lapsipotilaille suunnatuista ohjeista:

Yleisohjeet AVA-ruokavalion toteutuksesta kotona

Soveltuvat ja vältettävät ruoka-aineet elintarvikeryhmittäin

Vierailijat

Ohjeista vierailijoita pesemään kädet osastolle tullessa sekä käyttämään käsihuuhdetta vierailun aikana.

  • Vierailijat eivät saa sairastaa akuuttia infektiota.
  • Vierailijalle suositetaan kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä lähietäisyydellä potilaaseen (alle kaksi metriä)

Potilaan kuljettaminen

Laita potilaalle kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, jos hän pystyy sitä käyttämään.

Huolehdi käsihygieniasta myös kuljetuksen ajan, ohjaa myös potilasta käsihygieniassa.

Katso ohje: Potilaan kuljettaminen

Varotoimien purkaminen

Huone siivotaan tavanomaiseen tapaan.

Vainajan laittaminen

Katso ohje infektioiden torjunta vuodeosastolla