Kosketusvarotoimet

Kosketusvarotoimilla tehostetaan tavanomaisia varotoimia, jotta kosketuksen välityksellä siirtyvien resistenttien tai muuten ongelmallisten mikrobien leviämisen riskiä sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan edelleen vähentää.

Kosketusvarotoimissa on olennaista

 • suojainten käyttö kaikessa fyysisessä kosketuksessa potilaaseen ja hänen lähiympäristöönsä.
 • potilaan sijoittaminen yhden hengen huoneeseen. Mikäli yhden hengen huonetta ei ole tarjolla voi saman mikrobin kantajat sijoittaa samaan huoneeseen. Potilaat hoidetaan paikkaeristyksessä.
 • varata potilaan hoidon ajaksi potilaskohtaiset hoito- ja tutkimusvälineet.
 • huolehtia kosketusvarotoimista tiedottamisesta sekä potilaalle että kaikille hoitoon osallistuville terveydenhuollon työntekijöille.

Kosketusvarotoimet eivät saa heikentää potilaan saamaa hoitoa, tutkimuksia ja kuntoutusta.

Käsihygienia

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Suojainten oikea käyttö

Käytä suojakäsineitä

 • kosketettaessa käsin potilasta tai hänen lähiympäristöään

Käytä suojatakkia tai hihallista suojaesiliinaa

 • fyysisessä kontaktissa potilaaseen tai hänen lähiympäristöönsä kuten
 • lähihoidossa
 • lääkärin tutkimuksessa ja
 • huoneen siivouksessa.
 • Huom. Ellei pitkähihaista suojavaatetta ole saatavilla, käytä sen sijaan hihatonta esiliinaa. Tällöin käsivarret on desinfioitava työasun hihaan asti suojaimia riisuttaessa.

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta

 • kuten tavanomaisissa varotoimissa

Käytä silmäsuojusta tai visiiriä

 • kuten tavanomaisissa varotoimissa.

Aseptiset työtavat

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Veritartunnan ehkäisy

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Yskimishygienia

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Lisäksi kosketusvarotoimiin kuuluvat seraavat tavanomaisia varotoimia tehostavat käytännöt:

Tiedottaminen ja potilaan ohjaus

Kerro potilaalle kosketusvarotoimista ja niiden tarkoituksesta

 • anna tietoa kyseisestä ongelmamikrobista

Laita huoneen oveen kosketusvarotoimitarra

Tiedota kosketusvarotoimista ja sen syystä hoitoon osallistuvia ja jatkohoitopaikkaa.

Opasta vierailijoita toteuttamaan käsihygieniaa

Potilashuoneen valinta

Sijoita potilas yhden hengen huoneeseen tai saman mikrobin kantajien kanssa yhteiseen huoneeseen

 • oma WC- ja suihkutila

Potilashuoneen varustelu

Tavanomaisten varotoimien lisäksi

 • varaa huoneen yhteyteen hoidossa käytettävät suojaimet ja suojainten käyttöohje
 • varaa huoneeseen potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet 

Hoito- ja tutkimsuvälineiden huolto

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Siivous

Kosketusvarotoiminen hoidettavan potilaan huone siivotaan mahdollisuuksien mukaan viimeisenä.

Siivouksessa noudatetaan eristyssiivoustaulukkoa

Likapyykki ja jätteet Ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukkosta
Ruokailu ja ruokailuvälineet Kuten tavanomaisissa varotoimissa
Potilaan siirtokuljetus Kuten tavanomaisissa varotoimissa
Eristyksen purkaminen Mikäli eristyksen tarve päättyy kesken osastojakson, tehdään eristyksen purku. Potilashuoneeseen tehdään loppusiivous. Potilas käy suihkussa ja vaihtaa puhtaat vaatteet.
Vainajan laittaminen Kuten tavanomaisissa varotoimissa