Pisaravarotoimet

Pisaravarotoimin hoidetaan potilaita, joilla tiedetään tai epäillään olevan pisaroiden välityksellä leviävä mikrobi. Pisaravarotoimien tarkoituksena on katkaista suurten pisaroiden (kooltaan yli 5 µm) välityksellä tapahtuva tartunta.

Pisaroita syntyy yskiessä, aivastaessa, niistäessä, puhuessa ja hengitysteiden toimenpiteissä. Suuret pisarat eivät leijaile ilman mukana vaan putoavat pian alas. Ne eivät tavallisesti kulkeudu metriä kauemmas lähtöpaikastaan. Tartuntaan tarvitaan läheinen kontakti.

Pisaravarotoimissa on olennaista

  • sijoittaa potilas yhden hengen huoneeseen tai muutoin riittävän kauas viereisistä potilaista (yli yksi metri)
  • potilaspaikan ympärillä olevia väliverhoja pidetään kiinni
  • opettaa potilaalle hyvä yskimishygienia
  • käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta lähihoidossa
  • käyttää suojakäsineitä sekä suojatakkia tai -esiliinaa lähihoidossa työvaatteen suojana, jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen

  

Käsihygienia

Kuten tavanomaisissa varotoimissa.

Suojainten oikea käyttö

Käytä kirurgista suu-nenäsuojusta aina lähihoidossa.

Käytä suojakäsineitä sekä suojatakkia tai hihallista suojaesiliinaa lähihoidossa työvaatteen suojana, jos potilas yskii, aivastelee tai on limainen.

Muilta osin noudatetaan tavanomaisia varotoimia.

Aseptiset työtavat

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Veritartunnan ehkäisy

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Yskimishygienia

Opeta potilasta yskimään ja aivastamaan kertakäyttöiseen nenäliinaan. Ohjaa häntä pesemään kädet ja käyttämään käsihuuhdetta.

Laita potilaalle kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, jos hän pystyy sitä käyttämään.

Muilta osin kuten tavanomaisissa varotoimissa.

Lisäksi pisaravarotoimissa noudatetaan seuraavia tavanomaisia varotoimia tehostavia käytäntöjä:

Tiedottaminen ja potilaan ohjaus

Kerro potilaalle pisaravarotoimista ja sen tarkoituksesta.

Laita huoneen oveen pisaravarotoimitarra

Tiedota pisaravarotoimista muita hoitoon osallistuvia ja jatkohoitopaikkaa.

Opasta vierailijoita toteuttamaan käsihygieniaa..

Potilashuoneen valinta

Sijoita potilas riittävän kauas muista potilaista

  • yhden hengen huoneeseen tai
  • saman mikrobin aiheuttamaa tautia sairastavien potilaiden kanssa yhteiseen huoneeseen tai
  • yli yhden metrin päähän viereisestä potilassängystä, jos pisaravarotoimin hoidettavaa potilasta hoidetaan samassa potilashuoneessa muiden potilaiden kanssa. Huomioi influenssalle altistuneen oseltamiviiriprofylaksia.

Potilashuoneen varustelu

Varaa huoneen yhteyteen hoidossa käytettävät suojaimet ja suojainten käyttöohje.

Varaa huoneeseen potilaskohtaiset tutkimus- ja hoitovälineet.

Jos potilas hoidetaan useamman potilaan kanssa samassa huoneessa, väliverhot pidetään kiinni.

Hoito- ja tutkimusvälineiden huolto

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Siivous

Ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukosta

Likapyykki ja jätteet

Ohjeet löytyvät eristyssiivoustaulukosta

Ruokailu ja ruokailuvälineet

Kuten tavanomaisissa varotoimissa

Potilaan siirtokuljetus

Laita potilaalle kuljetuksen ajaksi kirurginen suu-nenäsuojus, jos hän pystyy sitä käyttämään.

Muuten kuten tavanomaisissa varotoimissa
Eristyksen purkaminen Mikäli eristyksen tarve päättyy kesken osastojakson, tehdään eristyksen purku. Potilashuoneeseen tehdään loppusiivous. Potilas käy suihkussa ja vaihtaa puhtaat vaatteet.

Vainajan laittaminen

Kuten tavanomaisissa varotoimissa