Verisuonikanyylien ja katetrien kirjaaminen hoitotaulukkoon

Tavoite: Yhtenäistää PSHP:n sairaaloissa kanyylien ja katetrien kirjaamiskäytännöt, seuraaminen ja ehkäistä näihin liittyviä infektioita. Kanyylit ja katetrit on tehty kaikkien toimipisteiden hoitotaulukkopohjiin omaksi välilehdeksi ja siirretty pois Perus - välilehdeltä.

Merkintäkäytännöt:

Kanyylit ja katetrit merkitään hoitotaulukkoon niitä varten valmiina oleville riveille. Arvokenttiin on päätetty kirjata yhtenäisesti kaikissa kanyyleja ja katetreja koskevissa havaintoarvoissa jokaisen hoitopäivän kohdalle oikea vaihtoehto

T = Tullessa

L = Laitettu

H = huollettu

P = poistettu

Havaintoarvojen selite-kenttään kirjataan huoltamistapahtuman havainnot käyttäen sovittuja termejä. Käytettävät termit on määritelty alla olevaan taulukkoon. Lisäksi selitekenttään voi kirjoittaa muuta vapaata tekstiä.

Selitekentän tekstit ovat yhtenäisiä mobiilikirjauslaitteiden painikkeiden kanssa.

Havaintoarvot voidaan siirtää potilaan hoitokertomukseen käyttöohjeen mukaisesti kirjauksen yhteydessä.

Jos kanyyli tai katetri on laitettu aiemmin toisessa yksikössä, kirjaa selitteeseen missä laitettu ja milloin. Kukin toimipiste kirjaa omasta näkökulmastaan T = tulessa, vaikka potilas tulisi siirtona toisesta toimipisteestä ja kanyylin tai katetrin L = laitettu kirjaus näkyy potilaan hoitotaulukossa. Hoitotaulukon kirjausten perusteella toteutettava kanyyli- ja katetriaikojen tilastointi toteutetaan toimipistekohtaisesti.

Havainto arvo

Arvokenttä

Selite/Mobiili - painikkeiksi

Perifeerinen kanyyli, oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Kudokseen

Heparinisoitu

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Perifeerinen kanyyli, vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Kudokseen

Heparinisoitu

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Sentraalinen laskimokanyyli (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Takaisin virtaus

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Laskimoportti (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Neula laitettu

Huollettu=H

Neula vaihdettu

Poistettu=P

Neula poistettu

Takaisin virtaus

Heparinisoitu

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Arteriakanyyli oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Arteriakanyyli vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Trakeakanyyli (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti

Huollettu=H

Imetty

Poistettu=P

Sidokset vaihdettu

Tarve päättyi

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Ventrikulostooma (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Pulsoi

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Iho siisti

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Peg-letku (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Vesipallo huollettu

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Cystofix (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Kestokatetri (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Huuhdeltu

Huollettu=H

Limakalvot siistit

Poistettu=P

Limakalvot ärtyneet

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Nefrostooma oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Nefrostooma vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Sappitiehytdreeni PTD (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Huuhdeltu

Poistettu=P

Iho siisti

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Lumbaalinen dreeni (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Huollettu=H

Poistettu=P

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Hemodialyysikatetri (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Takaisin virtaus

Oikea

Vasen

Väliaikainen

Tunneloitu

Kaula

Rintakehä

Nivunen

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Peritoneaalidialyysikatetri (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Oikea

Vasen

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Pleuradreeni oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Pleuradreeni vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus