Verisuonikanyylien ja katetrien kirjaaminen hoitotaulukkoon

Päivitetty 24.8.2022

Kanyylien ja katetrien kirjaamiskäytäntöjen tulee olla samanlaiset kaikissa Tays-sairaaloiden yksiköissä, jotta kirjausten avulla voidaan seurata infektioiden esiintymistä ja kehittää niiden ehkäisyä. Kirjaa kanyylit ja katetrit hoitotaulukkoon päivittäin.

Merkintäkäytännöt:

Kanyylit ja katetrit merkitään hoitotaulukkoon niille tarkoitetuille riveille. Riville valitaan jokaiselle hoitopäivälle oikea merkintä:

T = Tullessa 
L = Laitettu 
H = Huollettu 
P = Poistettu

 Kirjaa selitekenttään alla olevassa taulukossa olevia termejä käyttäen lisätietoa kanyylista tai katetrista. Lisäksi voit halutessasi kirjoittaa selitekenttään muuta vapaata tekstiä.

Selitekentän tekstit ovat yhtenäisiä mobiilikirjauslaitteiden painikkeiden kanssa.

Jos kanyyli tai katetri on laitettu aiemmin toisessa yksikössä, kirjaa selitteeseen missä se on laitettu ja milloin. Kukin toimipiste kirjaa kanyylin tai katetrin omasta näkökulmastaan (T = Tulessa, vaikka potilas tulisi siirtona toisesta toimipisteestä ja kanyylin tai katetrin L = Laitettu kirjaus näkyy potilaan hoitotaulukossa).Kanyylien ja katetrien kirjaamiskäytäntöjen tulee olla samanlaiset kaikissa Tays-sairaaloiden yksiköissä, jotta kirjausten avulla voidaan seurata infektioiden esiintymistä ja kehittää niiden ehkäisyä. Kirjaa kanyylit ja katetrit hoitotaulukkoon päivittäin.

Havainto arvo

Arvokenttä

Selite/Mobiili - painikkeiksi

Perifeerinen kanyyli, oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Kudokseen

Heparinisoitu

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Perifeerinen kanyyli, vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Kudokseen

Heparinisoitu

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Midline katetri, oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Kudokseen

Heparinisoitu

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

Vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Midline katetri, vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti
Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Kudokseen

Heparinisoitu

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

Vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Sentraalinen laskimokanyyli (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Takaisin virtaus

Tarve päättyi

Ei toimi

Tulehdus

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Laskimoportti (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Neula laitettu

Huollettu=H

Neula vaihdettu

Poistettu=P

Neula poistettu

Takaisin virtaus

Heparinisoitu

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Arteriakanyyli oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Arteriakanyyli vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Trakeakanyyli (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Iho siisti

Huollettu=H

Imetty

Poistettu=P

Sidokset vaihdettu

Tarve päättyi

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Ventrikulostooma (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Pulsoi

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Iho siisti

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Peg-letku (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Vesipallo huollettu

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Cystofix (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Kestokatetri (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Huuhdeltu

Huollettu=H

Limakalvot siistit

Poistettu=P

Limakalvot ärtyneet

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Nefrostooma oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Nefrostooma vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Sappitiehytdreeni PTD (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Huuhdeltu

Poistettu=P

Iho siisti

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Lumbaalinen dreeni (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Huollettu=H

Poistettu=P

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Hemodialyysikatetri (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Takaisin virtaus

Oikea

Vasen

Väliaikainen

Tunneloitu

Kaula

Rintakehä

Nivunen

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Peritoneaalidialyysikatetri (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Punktiokohta siisti

Huollettu=H

Sidokset vaihdettu

Poistettu=P

Oikea

Vasen

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Pleuradreeni oikea (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus

Pleuradreeni vasen (T/L/H/P)

Tullessa=T

Laitettu=L

Sidokset vaihdettu

Huollettu=H

Iho siisti

Poistettu=P

Iho ärtynyt

Punktiokohta vuotaa

vapaan tekstin kirjausmahdollisuus