Ohjekirje 109914/2017
11.12.2017
Kari-Matti Hiltunen

Tartuntatauti- ja rokotusohjeistus oppilaitoksille ja opiskelijoille

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä (Pshp) suorittaa käytännön harjoittelujaksoa noin 2660 terveysalan opiskelijaa sekä noin 750 lääkäriopiskelijaa vuosittain. Tartuntatautilaki ja valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla koskevat työntekijöiden lisäksi myös opiskelijoita ja muita harjoittelijoita.

Opiskelija, jolla ei ole riittävää suojaa (joko aiemmin sairastettuna tautina tai rokotuksin saatua suojaa) tiettyjä tartuntatauteja vastaan, voi tartuttaa näitä tauteja potilaisiin, jolloin potilasturvallisuus vaarantuu. Toisaalta hän voi itse sairastua rokotuksella ehkäistävään tartuntatautiin.

Tavanomaisten ja kosketusvarotoimien noudattaminen on oleellista estettäessä moniresistenttien mikrobien (mm. MRSA) leviämistä sairaalassa. Opiskelijan edellytetään noudattavan sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntaohjeita sekä työntekijän noudattamista.

Moni opiskelijoista käy harjoittelujaksolla ulkomailla. Pshp:ssä harjoittelee myös ulkomaisia vaihto-opiskelijoita. Nämä ohjeet koskevat myös heitä, ja tässä ohjekirjeessä on heitä koskevia erityisvaatimuksia.

Ohjeet oppilaitoksille

Tartuntatautiin viittaavia oireita poteva opiskelija ei saa aloittaa harjoittelujaksoaan ennen oireiden syyn selvittämistä. Opiskelijaterveydenhuolto huolehtii yhdessä oppilaitoksen kanssa siitä, että tartuntatautilain edellyttämät opiskelijan terveydelliset vaatimukset toteutuvat.

Oppilaitoksessa varmistetaan, että opiskelija on perehtynyt tavanomaisiin varotoimiin. Harjoittelujakson aikana opiskelija toteuttaa niitä jokaisen potilaan hoidossa. Tavanomaiset varotoimet sisältävät mm. oikeaoppisen käsihygienian, verivarotoimet, asianmukaisen suojainten käytön ja eritetahradesinfektion. Käsihygieniaan kuuluu, että käsien ihon pitää olla kunnossa. Opiskelijalla ei saa olla kynsilakkaa, geeli- tai rakennekynsiä.

Opiskelijalle sattuneessa veritapaturmatilanteessa veritartunnan riski on välittömästi arvioitava potilaan hoidosta vastaavan lääkärin tai päivystävän lääkärin kanssa. Veritapaturman sattuessa sairaanhoitopiirin sairaaloissa harjoittelijana oleva opiskelija on oikeutettu saamaan välitöntä neuvontaa ja ohjausta sairaanhoitopiirin työterveysasemilta ja päivystysaikaan Acutasta. Virka-aikaan voi ottaa myös yhteyttä opiskeluterveydenhuoltoon.

Rokotukset

Uudistetun tartuntatautilain 48 § määrittelee harjoitteluun osallistuvien opiskelijoiden immuniteetin potilaiden suojaamiseksi. Pykälää 48 sovelletaan 1.3.2018 alkaen.

Lain tavoitteena on, että kaikki terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät ja opiskelijat ottavat joka vuosi influenssarokotuksen, ja heillä on joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi alle vuoden ikäisiä lapsia hoitavilla tulee olla rokotussuoja hinkuyskää vastaan. Näin sekä potilasturvallisuus että opiskelijoiden työturvallisuus paranevat.

Jo uranvalinta- ja koulutusvaiheessa on kiinnitettävä alalle tulevien huomiota siihen, että heidän olisi oltava monin tavoin valmiita hoitamiensa henkilöiden terveyden suojelemiseen, mukaan lukien rokotusten ottamiseen.

Taulukossa on kuvattu, missä tilanteissa lain vaatima suoja näille taudeille on olemassa.

Tauti Suoja tautia vastaan on syntynyt, jos on Suojan vaatimus koskee Rokotteen uusintatarve ja sairastetun taudin tuoma suoja
Tuhkarokko

saanut 2 x tuhkarokkorokotuksen (MPR tai erillinen tuhkarokkorokote) tai

sairastanut tuhkarokon.

Kaikkia potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät potilaiden läheisyydessä.

Kaksi tuhkarokkorokotusta tai sairastettu tauti tuo elinikäisen immuniteetin, jolloin uusintarokotuksia ei myöhemmin tarvita.

Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi jo suoja näitä tauteja vastaan.

Vesirokko

saanut 2 x vesirokkorokotuksen tai

sairastanut vesirokon.

Kaikkia potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät potilaiden läheisyydessä.

Kaksi vesirokkorokotusta tai sairastettu tauti tuo elinikäisen immuniteetin, jolloin uusintarokotuksia ei myöhemmin tarvita.

Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka henkilöllä olisi jo suoja vesirokkoa vastaan.

Influenssa

saanut influenssarokotuksen vuosittain.

Kaikkia potilaiden hoitoon, tutkimiseen, kuntouttamiseen ja ohjaamiseen osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät potilaiden läheisyydessä.

Rokotus uusitaan joka syksy ennen influenssakauden alkua.

Sairastettu influenssa ei tuo suojaa seuraavalle eikä kuluvallekaan kaudelle.

Hinkuyskä

saanut hinkuyskärokotuksen (dtap) viiden vuoden välein.

Kaikkia imeväisikäisten lasten hoitoon osallistuvia työntekijöitä ja opiskelijoita, jotka työskentelevät näiden läheisyydessä.

Rokotus uusitaan viiden vuoden välein.

Lisäksi terveydenhuollon opiskelijat ovat oikeutettuja saamaan ilmaisen B-hepatiittirokotuksen, joka suositellaan haettavaksi opiskelijaterveydenhuollosta.

Opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen (soveltuvuuslausuman) suojastaan tuhkarokkoa, vesirokkoa, influenssaa ja hinkuyskää vastaan ja hankkii mahdollisesti puuttuvat rokotukset opiskelijaterveydenhuollosta tai terveyskeskuksesta. Tarkemmat ohjeet itsearviointilomakkeessa.

Rokotukset ovat opiskelijalle maksuttomia. Jos rokotteelle on vasta-aihe, opiskeluterveydenhuolto laatii lausunnon opiskelijalle siitä, millaisin rajoituksin opiskelija soveltuu käytännön harjoitteluun. Opiskelija esittää lausunnon oppilaitokselle.

Sekä rokotusten ottaminen että soveltuvuuslausuman esittäminen ovat vapaaehtoisia. Soveltuvuuden varmistaminen on kuitenkin harjoittelupaikan lakisääteinen velvollisuus ja harjoittelujakso voi peruuntua, jos soveltuvuutta ei voida varmistaa.

Tuberkuloosi

Tartuntatautilain 55§ velvoittaa tietyissä tilanteissa potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi työnantajaa vaatimaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin harjoitteluun meneviltä luotettavaa selvitystä siitä, ettei terveydenhuollon tai sosiaalialan opiskelija sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on tehtävä ennen harjoittelun alkua. Opiskelijaterveydenhuolto vastaa tästä opiskelijoiden osalta. THL on antanut selvityksen tekemisestä yksityiskohtaiset ohjeet, joita noudatetaan.

MRSA-seulonta

MRSA seulotaan opiskelijasta tai harjoittelijasta, jos hän tulee potilastyöhön ja on

  • työskennellyt tai ollut työharjoittelussa ulkomailla terveydenhuollon laitoksessa viimeisen vuoden aikana vähintään kahden kuukauden ajan TAI
  • ollut hoidettavana ulkomailla terveydenhuollon laitoksessa viimeisen vuoden aikana yli vuorokauden ajan

MRSA-seulontanäytteet otetaan opiskelijaterveydenhuollossa nenästä, nielusta ja mahdollisista infektiofokuksista, kuten esim. haavoista. Jos seulontanäyte on positiivinen, opiskeluterveydenhuolto ottaa yhteyttä infektioyksikköön mahdollisten jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat Taysin infektioyksikön osastonylilääkäri ja vastaava hygieniahoitaja.

Voimaantulo

Tämä pysyväisohje tulee voimaan 11.12.2017 alkaen ja korvaa ohjeen 24216/2013.

Viitteet