Toimintaohje maahanmuuttajien parissa työskenteleville

Tuberkuloosi on nykyään Suomessa harvinainen tartuntatauti, vuosittain todetaan alle 300 uutta tuberkuloositapausta. Näistä noin puolet esiintyy henkilöillä, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. Suuren tuberkuloositaakan maista Suomeen muuttaneet henkilöt ovat huomattava tuberkuloosin riskiryhmä Suomessa.

Tuberkuloosi voi aiheuttaa infektion missä tahansa elimessä, yleisimmin keuhkoissa. Imusolmuketuberkuloosi on tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosin muoto. Tuberkuloosia sairastavalla henkilöllä voi olla yhtä aikaa sekä keuhkotuberkuloosi että keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosi. Maahanmuuttajilla keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosi on tavallisempi kuin kantaväestöön kuuluvilla.

Tuberkuloosin paikallisoireet riippuvat siitä, mikä elimistön osa sairastuu. Keuhkotuberkuloosin tärkein oire on yli kolme viikkoa kestänyt yskä, tai kroonisen yskän paheneminen. Yskä on usein limaista ja yskänpuuskan yhteydessä voi nousta kellertäviä, ruskehtavia tai verisiä ysköksiä. Sairastuneella voi olla myös hengenahdistusta tai rintakipua. Tahaton laihtuminen on tavallista, sairastunut voi laihtua lyhyessä ajassa useita kiloja. Muita tuberkuloosiin liittyviä yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, väsymys, voimakas yöhikoilu ja selittämätön lämpöily tai kuumeilu.

Imusolmuketuberkuloosissa tulehtunut kaulan, kainalon tai nivustaipeen rauhanen turpoaa, se on tavallisesti aristamaton ja tuntuu kiinteältä. Tulehduksen edetessä imusolmuke voi muuttua hyllyväksi, punoittavaksi ja aristavaksi massaksi tai paiseeksi. Tämä voi kanavoitua märkäeritteenä iholle.

Kaikki tuberkuloosiin sairastuneet eivät tartuta tautia. Tartunta on mahdollista, kun tautipesäkkeitä on hengitysteissä, yleisimmin keuhkoissa. Niistä leviää ilmaan runsaasti tuberkuloosibakteereja, kun sairastunut yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Samassa sisätilassa (esimerkiksi samassa huoneessa tai asunnossa) pitkään tai toistuvasti oleskeleva henkilö voi saada tuberkuloosibakteereita omiin keuhkoihinsa hengitysilman mukana. Tuberkuloositartuntaa ei voi saada, astioiden, juomien, ruoan, vaatteiden tai pintojen välityksellä.

Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Vain kolmasosa niistä, jotka ovat altistuneet pitkään tai toistuvasti tartuntatilanteille, saa tartunnan. Vain pieni osa tartunnan saaneista sairastuu. Lisätietoa tuberkuloosista: www.tuberkuloosi.fi

Maahanmuuttajan tuberkuloositarkastuksia koskevat ohjeet

PSHP:ssä noudatetaan STM:n ja THL:n antamia ohjeita ja suosituksia. Näiden lisäksi tartuntatautilaki (1227/2016) 55§ velvoittaa tuberkuloositarkastukseen tietyissä tilanteissa ennen työn tai harjoittelun alkua. Katso taulukko. Infektioseulonta on oireettomalle henkilölle vapaaehtoista. Jos tutkittavalla on oireita, voidaan hänet pakottaa tartuntatautilain nojalla tutkimuksiin.

Ohje / suositus

Kohderyhmä, toiminnan ajankohta

TB-ilmaantuvuus,

THL:n maalista

Vastuutaho

STM 2009:21

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat

  • maahantulotarkastus kahden viikon sisällä

50/100 000

konfliktialue,

pakolaisleiri

Vastaanottokeskus, ryhmäkoti, terveyspalveluiden tuottajat

THL ohjaus 18/2017

Muut maahanmuuttajat (oleskelu > 3 kk)

  • terveystarkastus 2 kk sisällä

150/100 000

Perusth kontaktipinnat, äitiys- ja lastennla, opiskeluth, kouluth, kotouttamispalvelu

STM 2013:12

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma

THL 2013, opas 29

(Äitiysneuvolaopas)

THL ohjaus 18/2017

Raskaana olevat naiset

  • seulontakriteeri riippuu maahantulosyystä
  • THX-rtg viimeisen raskauskolmanneksen aikana (jokaisessa raskaudessa)

50/100 000 tai 150/100 000

Vastasyntyneen BCG-rokotus eri kriteerillä

Äitiysneuvola

Tays äitiyspkl

THL ohjaus 19/2017

tartuntatautilaki (1227/2016) 55§

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön

työhön tai harjoitteluun menevä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimiva hlö, terveystarkastus ennen työn tai harjoittelun alkua

  • syntynyt listan maassa
  • oleskellut vähintään 12 kk listan maassa
  • työskennellyt listan maan terveydenhuollossa vähintään 3 kk

Jos työtehtävään kuuluu vastasyntyneiden hoitoa

150/100 000

50/100 000

Huomioitava rekrytoinnin tai kotouttamispalveluiden yhteydessä.

Tth, perusth, opiskeluth.

THL ohjaus 19/2017

tartuntatautilaki (1227/2016) 55§

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköön

työhön tai harjoitteluun menevä tai alle kouluikäisten lasten kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimiva hlö, terveystarkastus ennen työn tai harjoittelun alkua

  • hoitanut missä tahansa maassa TB-potilaita
  • lähialtistunut keuhkoTB:lle

Ei

ilmaantuvuuskriteeriä

Huomioitava rekrytoinnin yhteydessä.

Ttth, perusth, opiskeluth.

Tarkastusten tavoitteena on tunnistaa tuberkuloosiin sairastunut ja ohjata hänet jatkotutkimuksiin.  Tarkista keuhkokuvasta annettu lausunto mahdollisimman pian ja toimi löydösten mukaan (katso kaavio).

Tuberkuloosista kertominen, tiedotteet, D-vitamiinilisä

Suuren tuberkuloositaakan maasta tuleva ei välttämättä tiedä altistuneensa tuberkuloosille lähtömaassa tai kauttakulkumaissa. Oireiseen tuberkuloosiin sairastumisriski on suurin viiden maahanmuuttoa seuraavan vuoden ajan, mutta riski säilyy kantaväestöä suurempana tämänkin jälkeen. Muuttoon liittyvä henkinen ja fyysinen stressi sekä Suomen pitkä pimeä vuodenaika (D-vitamiinivaje) voivat edesauttaa sairastumista. D-vitamiinilisän käyttö on tärkeää: aikuiset tarvitsevat D-vitamiinia 20 µg (800IU) ja alle 18-vuotiaat lapset 10 µg (400 IU) päivässä. Lasten ja tummaihoisten maahanmuuttajien tulisi käyttää D-vitamiinilisää kaikkina vuodenaikoina.

Maahantulotarkastuksessa tai muussa terveystarkastuksessa voi hyödyntää usealle kielelle käännettyä terveyskyselykaavaketta, kysymykset 22–30 koskevat tuberkuloosia. 

Anna terveystarkastuksen yhteydessä tai muissa kohtaamistilanteissa kohderyhmään kuuluvalle omankielistä tietoa tuberkuloosista, oireista ja tutkimuksiin hakeutumisesta ja motivoi oireetonta henkilöä vapaaehtoiseen, matalan kynnyksen seulontakeuhkokuvaan

Jos henkilö on lukutaidoton tai jos kulttuurissa (esim. somalialaiset) on vahva suullisen viestinnän perinne, lue tiedote hänelle tulkin välityksellä. Tiedon avulla vähennetään tuberkuloosiin liittyviä pelkoja ja väärinkäsityksiä.

Muita tuberkuloosia koskevia, usealle kielelle käännettyjä materiaaleja:

Opeta yskimishygienia

Tunnista tuberkuloosi, ohjaa tutkimuksiin ja hoitoon

Jos epäilet lapsella (alle 16-vuotiaalla) tuberkuloosia, soita Taysin lasten infektiolääkärille (puhelinnumero 03 311 64549) tai päivystävälle lastenlääkärille (puhelinnumero 03 311 64546) jatkotoimenpiteistä.

Jos aikuisella tutkittavalla on tuberkuloosiin viittaavia oireita, tulee ottaa aina keuhkokuva.

Toimintalinja keuhkokuvalöydöksen mukaan kaaviossa:

Tartunnanjäljitys

Tartunnanjäljitystoimet käynnistetään potilasta hoitavasta erikoissairaanhoidon yksiköstä. Anna tarvittaessa apua altistuneiden jäljittämisessä. Taysin tuberkuloosiasiantuntijat arvioivat tilannekohtaisesti myös työntekijöiden tutkimisen tarpeen. Vastaanottokeskuksessa tai ryhmäkodissa tapahtuneen joukkoaltistumistilanteen selvityksestä vastaavat kunnan tartuntatautivastuuhenkilöt Pshp:n asiantuntijoiden ohjaamana. Tutkimuksista koituvat kustannukset laskutetaan vastaanottokeskuksen kautta Migriltä.

Tuberkuloosia sairastavan henkilön tuetun hoidon järjestäminen

Taysin potilasta hoitava yksikkö järjestää ja sopii tuberkuloosilääkkeiden annostelun ajankohdan ja paikan (vastaanottokeskus, ryhmäkoti, hoidettavan koti, terveysasema, kotisairaanhoidon toimipiste) ennen kotiutusta.

Tuberkuloosin hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että säännöllistä lääkitystä valvoo toinen henkilö. Maahanmuuttajien parissa toimivat työntekijät (esim. vastaanottokeskuksissa) voivat auttaa tässä. Luottamuksellinen suhde sairastuneeseen on tärkeää.  Käytännössä valvottu lääkehoito tarkoittaa sitä, että työntekijä annostelee tuberkuloosilääkkeet ja katsoo, kun hoidettava nielee jokaisen lääke-annoksensa. Tapahtuma kuitataan omalla kirjainkoodilla valvotun hoidon seurantakaavakkeelle kyseisen päivän kohdalle. Samalla seurataan potilaan vointia ja motivoidaan potilasta jatkamaan säännöllistä lääkehoitoa. Ongelmatilanteissa (esim. hoidettava ei saavu lääkkeen ottoon kahtena perättäisenä päivänä tai ilmaantuu lääkkeiden haittavaikutuksia) ota yhteyttä valvotun hoidon koordinaattoriin, TB-hoitaja Merja Laitalaan.

Yhteystiedot:

Tays keuhkoklinikka:

Keuhkokonsultti                                          03 311 67845
TB-hoitaja Merja Laitala                              03 311 69813

Tays infektioyksikkö:

Infektiolääkäri Kirsi Valve                            03 311 64909
Infektiolääkäri                                              03 311 66585
Päivystävä infektiolääkäri
(arkisin klo 15-8, pyhisin ja viikonloppuisin) 03 311 66777
Hygieniahoitaja Rita Niemi                           03 311 69480

Acuta triage:                                              03 311 67562

Tampere infektioiden torjuntayksikkö:

Sairaanhoitaja Minna Seppälä                    40 806 4213
Toimisto                                                       03 565 78657
Epidemiologi Sirpa Räsänen                       040 800 7562 

Lisätietoa

Alueelliset ohjeet: www.pshp.fiTuberkuloosiohjeet

Yleistä tuberkuloositietoa, käännetty usealle kielelle www.tuberkuloosi.fi

Duodecim oppiportti, Tuberkuloosi ja maahanmuuttajat -verkkokurssi