VRE (Vankomysiinille resistentin enterokokki)

VRE-kantaja VRE-altistunut
Määritelmä
 • Riskitiedoissa on tieto VRE-kantajuudesta

 • Kliinisestä näytteestä löytyy VRE
 • Samassa potilashuoneessa / toiminnallisessa yksikössä tai samaa WC- ja/ tai suihkutilaa VRE-kantajan kanssa käyttäneet potilaat

 • Riskitiedossa on tieto VRE-altistuksesta

 • Epidemiaepäilyssä/ epidemiatilanteissa näytteenotto ja kosketusvarotoimet ohjeistetaan erikseen

Varotoimet

Heräämö ja valvonta

Kosketusvarotoimet

Kosketusvarotoimet ja oma hoitaja

Tavanomaiset varotoimet

Huom. Ulkomailla sairaalahoitoa saanut potilas turvapaikahakija tai pakolainen hoidetaan kosketusvarotoimin, kunnes näytteet on vastattu.

VRE-näytteet (VREi 1788)
 • Yhdet seulontanäytteet jos edellisistä positiivisista seulontanäytteistä on yli vuosi
 • Kahdet seulontanäytteet peräkkäisinä päivinä

 • Poliklinikkapotilaasta voidaan ottaa kahdet seulontanäytteet samalla käynnillä
Näytteenotto-kohdat
 • Rektum
 • Erittävät haavat
 • Trakea, jos keinoilmatie
 • Katetrivirtsa, jos katetri ollut yli viikon
Riskitiedon purku VRE-kantojen häätöön ei ole olemassa mikrobilääkkeitä. Infektiontorjuntayksikkö päättää tapauskohtaisesti, koska VRE-kantajuus voidaan katsoa päättyneeksi. Harkinta tehdään aikaisintaan vuoden kuluttua viimeisestä positiivisesta näytteestä. Kantajatiedon poistamiseen vaaditaan vähintään kolmet negatiiviset seulontanäytteet niin, että ensimmäisen ja viimeisen näytteen väli on vähintään kolme kuukautta.  Jos potilaallasi on erityisestä syystä tarve saada kantajuus-merkintä pois riskitiedoista, ole yhteydessä infektioyksikköön puhelinnumeroon 03 311 66752.