Infektiotiedote 19/2020, 30.11.2020

Koronaepidemia on Pirkanmaalla nopeasti vaikeutunut

Osastonylilääkäri Jaana,Syrjänen, infektiolääkäri Janne Laine, hygieniahoitaja Milla Nikkilä, Tays

Valtakunnallinen koronatilanne on heikentynyt ja myös Pirkanmaan tilanne on mennyt viikon kuluessa huonompaan suuntaan.  

30.11.2020 maanantaina 14 vuorokauden ilmaantuvuus on Pirkanmaalla 65 tapausta 100 000 asukasta kohden eli se on kaksinkertaistunut viikon takaisista luvuista. Edeltäneen seitsemän vuorokauden aikana on todettu 212 uutta tartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus testatuista seitsemän vuorokauden aikajaksolla on noussut lähelle kahta prosenttia. Koko syksyn tämä luku on pysynyt alle yhden prosentin, mitä pidetään tavoitteena ja perusvaiheen prosenttiosuutena. Kiihtymisvaiheessa se on 1–2 prosenttia.

Koronavirustartuntojen lisääntymisen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden on suojauduttava hyvin huolellisesti. Tartunta voi tällä hetkellä olla kenellä tahansa, joten suojautumiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota jokaisen potilaan kohdalla. Tartunnanjäljityksessä on todettu useita tapauksia, joissa potilas on tullut hoitoon muusta syystä kuin COVID-19-oireista johtuen, mutta hänellä on myöhemmin todettu tartunta. Tämän takia kirurgisen suu-nenäsuojuksen ohjeiden mukainen käyttö on hyvin tärkeää.

Suojaimia koskeviin ohjeisiin on tehty seuraavat muutokset:

  • Työntekijä käyttää kirurgisen suu-nenäsuojuksen lisäksi silmäsuojainta tai visiiriä
    • ollessaan alle kahden metrin etäisyydellä hengitystieinfektio-oireisesta potilaasta. Kaikkien hengitystieinfektio-oireisten potilaiden kohdalla, riippumatta oirekuvasta, pitää noudattaa pisaravarotoimia.
    • tutkiessaan tai hoitaessaan ylähengitysteitä. Näin toimitaan myös oireettomien potilaiden kohdalla.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden työntekijät eivät käytä työssään I-tyypin kirurgisia suu-nenäsuojuksia tai kankaisia tai kertakäyttöisiä paperisia kasvomaskeja. Käytettävien suojusten on oltava ll-tyypin kirurgisia suu-nenäsuojuksia.

Muistutamme, että potilaan tutkimukset ja hoito eivät saa viivästyä, vaikka häntä hoidetaan pisaravarotoimin ja COVID-19 näytevastaus puuttuu.