Infektiotiedote 20/2020, 14.12.2020

MRSA-epidemia suonensisäisiä huumeita käyttävillä

Infektiolääkäri Reetta Huttunen, Tays

Suonensisäisiä huumeita käyttävillä on todettu MRSA:n aiheuttama epidemia Tampereella huhtikuusta 2019 alkaen. Ryppääseen kuuluu seitsemän henkilöä, joista kaksi on sairastunut vakavaan, bakteeriperäiseen verenmyrkytykseen ja endokardiittiin. Osalla potilaista on lievempiä tulehduksia. Tapauksista valtaosa on saman bakteerikloonin aiheuttamia.

Tampereella ja lähikunnissa on todettu vuoden 2020 aikana myös useita muiden MRSA-kantojen aiheuttamia ihoinfektioita tai oireetonta MRSA-kantajuutta ruiskuhuumeiden käyttäjillä.

MRSA on levinnyt todennäköisimmin likaisten huumeneulojen välityksellä, joita on voitu käyttää usealla henkilöllä perättäin. Iholla tai huumeneulassa oleva bakteeri pääsee puhdistamattomalta iholta verenkiertoon, lisääntyy ja aiheuttaa vakavan yleistulehduksen.

Suonensisäisten huumeiden käyttö on bakteeriperäisten verenmyrkytysten ja endokardiitin huomattava riskitekijä. Huumeiden käyttäjillä todetaan vuosittain myös lukuisia antibiooteille herkän Staphylococcus aureuksen aiheuttamia bakteeriperäisiä verenmyrkytyksiä ja endokardiitteja.

MRSA on antibiooteille vastustuskykyinen Staphylococcus aureus, joka voi aiheuttaa ihoinfektioita, kuten paiseita, follikuliitteja ja märkärupea. Vaikeimpia Staphylococcus aureuksen ja MRSA:n aiheuttamia tulehduksia ovat veriviljelypositiiviset infektiot ja endokardiitti.

HUS-alueella suonensisäisiä huumeita käyttävien keskuudessa on todettu saman MRSA-kloonin aiheuttamia yleisinfektioita jo kuuden vuoden ajan. Huumeiden käyttäjien vaikeat yleisinfektiot ja MRSA-epidemia heijastavat Suomessa pahentuvaa huumeongelmaa.

Suonensisäisten huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen

Tampereen ja Oriveden mielenterveys- ja päihdeyksiköt ja neulanvaihtopisteet ovat saaneet tiedon epidemiasta ja tilanteen vaatimista toimenpiteistä. Päihteidenkäyttäjien palvelu- ja hoitoyksiköissä sekä asunnottomien palvelukeskuksissa ja hätämajoituksissa sekä avovastaanotoilla on hyvä kerrata hygieniakäytännöt henkilökunnalle ja huolehtia uusien työntekijöiden perehdyttämisessä:

  • noudata hyvää käsihygieniaa ja käytä käsihuuhdetta
  • noudata tavanomaisia varotoimia: kun työssä on vaara eritekontaminaatiosta (esim. vuoteen sijaaminen, haavahoito), käytä suojaimia: suojatakki, suojakäsineet, kirurginen suunenäsuojus.

A-klinikkasäätiön vinkki.info-sivustolla on tietoa ja ohjeita terveyshaittojen vähentämiseen. Ohjaa ruiskuhuumeiden käyttäjiä turvalliseen pistämiseen näiden ohjeiden avulla.

Suonensisäisiä huumeita käyttävän infektio, miten hoidan?

Jos pistettäviä huumeita käyttävällä henkilöllä epäillään etiologialtaan epäselvää sepsistä, hoito aloitetaan tavanomaiseen tapaan kefuroksiimilla. Jos veriviljelyn värjäyksessä ilmoitetaan kasvavan grampositiivinen ryhmäkokki, mutta lopullinen viljelyvastaus uupuu, on standardihoitoon liitettävä MRSA:han tehoava antibiootti (yleisimmin vankomysiini, jos normaali munuaisfunktio), kunnes bakteerilöydös ja sen herkkyys antibiooteille varmistuu. Jos potilaalla on normaali munuaisfunktio, vankomysiiniannos voi olla potilaan koosta riippuen 1-1,5g x 2 iv. Hoidosta on konsultoitava infektiolääkäriä. Veriviljelylöydöksen varmistuttua hoito suunnataan aiheuttajabakteeriin.

Jos huumeidenkäyttäjällä on jo aiemmin todettu MRSA, löydös tulisi huomioida infektioiden empiirisissä hoitovalinnoissa erityisesti ihoperäisten infektioiden yhteydessä. Suun kautta otettavista lääkkeistä esimerkiksi kefaleksiini ei tehoa MRSA:han.

Suonensisäisiä huumeita käyttävän potilaan MRSA-seulonnat ja viljelynäytteet

PSHP:n alueen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille suunnatun ohjeen mukaan päihdeongelmaiset seulotaan aina MRSA:n varalta, kun he jäävät sairaalahoitoon (erikoissairaanhoito ja terveyskeskussairaalat). Jos suonensisäisiä huumeita käyttävällä henkilöllä on ihopaiseen tai muun ihoinfektion oireita, myös avovastaanotoilla tulisi ottaa bakteeriviljely- ja MRSA-seulontanäyte infektiokohdasta, esimerkiksi haavalta tai paisemärästä ja mahdollisuuksien mukaan MRSA-seulontanäytteet nenästä ja nielusta.