Infektiotiedote 7/2021

Influenssarokotukset ovat käynnistyneet Pirkanmaan kunnissa

Infektiolääkäri Reetta Huttunen, Tays

Asetusmuutoksen vuoksi vakavalle influenssalle alttiin lähipiiri saa maksuttoman influenssarokotuksen aiempaa harvemmin

Useissa Pirkanmaan kunnissa on käynnistetty riskiryhmien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan maksuttomat influenssarokotukset.

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Maksuttoman influenssarokotteen saavat kaikki vakavalle influenssalle alttiit, eli 

 • 65 vuotta täyttäneet 
 • 6 kuukauden - 6 vuoden ikäiset lapset
 • raskaana olevat naiset
 • sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat.

Lisäksi influenssarokotteen saavat maksutta myös 

 • varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
 • henkilöt, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa
 • potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon työntekijät
 • tietyt henkilöt vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiristä.

Lähipiirin rokotukset

Aiemmin influenssarokotuksen ovat kansallisen rokotusohjelman kautta saaneet paitsi sairautensa vuoksi influenssan riskiryhmään kuuluvat myös vakavalle influenssalle alttiiden ihmisten lähipiiri. Rokotus on ollut näille ryhmille maksuton.

STM on muuttanut influenssarokotuksia koskevaa asetusta (148/2017), jossa on tiukennettu lähipiirin määritelmää. THL suosittelee influenssarokotetta kaikille ikääntyneiden lähipiiriin kuuluville, mutta asetusmuutoksen takia osa niistä henkilöistä, jotka ovat aiemmin saaneet maksuttoman rokotuksen, joutuvat nyt kustantamaan rokotteen itse.  Asetusmuutoksella varmistetaan, että kansallisen rokotusohjelman maksuttomat influenssarokotteet saadaan varmasti riittämään suurimmassa riskissä oleville.

THL on määritellyt kaksi ryhmää, joiden perusteella lähipiirin maksutonta rokotusta arvioidaan (ks selventävä taulukko alla). Näitä ryhmiä ovat vakavalle influenssalle alttiit henkilöt ja vakavalle influenssalle erityisen alttiit henkilöt. Vakavalle influenssalle erityisen alttiit ovat keskimäärin vakavasti sairaita henkilöitä, kun taas vakavalle influenssalle alttiiden ryhmässä on myös lievempiä kroonisia sairauksia. Näihin ryhmiin kuuluville tarjotaan kaikille influenssarokotuksia, mutta lähipiirin osalta ainoastaan vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri saa maksuttoman rokotteen. Vakavalle influenssalle alttiin ihmisen lähipiiri saa maksuttoman rokotteen, jos vakavalle influenssalle altista henkilöä itseään ei voida rokottaa allergian takia.

Maksuton influenssarokotus annetaan lähipiirille, joka on toistuvasti läheisessä kontaktissa vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen ihmiseen. Toistuvasti läheisessä kontaktissa oleviksi luetaan esimerkiksi ne ihmiset, jotka asuvat vakavalle taudille erityisen alttiin ihmisen kanssa samassa taloudessa tai ovat heidän kanssaan läheisessä kontaktissa viikoittain. Jos säännöllistä lähikontaktia ei ole, lähipiirille suositeltu rokote ei ole maksuton. Tällöin rokotteen voi hankkia reseptillä apteekista ja sen voi pistättää esimerkiksi terveysasemilla.

Nämä kaksi ryhmää, vakavalle influenssalle erityisen alttiit ja vakavalle influenssalle alttiit on määritelty THL:n ohjeessa

Esimerkiksi 65 vuotta täyttäneen lähipiiri ei saa enää maksutonta rokotetta, jos 65 vuotta täyttänyt on hyväkuntoinen eikä hänellä ole vakavia sairauksia. Myöskään astmaa tai diabetesta sairastavan lähikontakti ei saa tänä vuonna maksutonta rokotusta, ellei astman ja diabeteksen lisäksi ole muita vakavia sairauksia tai yleistynyttä huonokuntoisuutta. Lähipiiriltä edellytetään myös tosiasiallista, läheistä kontaktia.

Influenssa- ja koronarokotteen voi ottaa samanaikaisesti

Jos on saamassa ensimmäistä, toista tai kolmatta koronarokotetta, influenssarokotteen ja koronarokotteen voi ottaa samanaikaisesti. Rokotusten järjestämisessä saattaa kuitenkin olla kuntakohtaisia eroja, siksi kannattaa seurata kuntien tiedotusta rokotusten järjestämisestä kuntien tiedotuskanavilta.

Taulukko. Influenssarokotus. Vakavalle influenssalle alttiiden, vakavalle influenssalle erityisen alttiiden ja lähipiirin määrittely. Lähde: THL.

Ryhmä

Määritelmä

Ryhmän rokotus

Ryhmän lähipiirin rokotus

Rokotettavat ryhmät

 • Raskaana olevat
 • 6 kk - 6 vuotiaat lapset
 • kaikki 65 vuotta täyttäneet
 • sairauden tai hoidon takia riskiryhmiin kuuluvat
 • varusmiespalveluun astuvat
 • sote:n ja lääkehoidon henkilökunta ja näiden alojen opiskelijat
 • laitoksissa pitkäaikaisesti oleskelevat

Näistä ryhmistä vakavalle influenssalle alttiita ovat 65 vuotta täyttäneet, sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat ja alle 7-vuotiaat lapset.

ks. tarkemmat määritelmät

saavat maksuttoman rokotteen

lähipiiri saa maksuttoman rokotteen, jos vakavalle influenssalle altis ei voi ottaa rokotetta ja kyseessä on toistuva läheinen kontakti

Vakavalle influenssalle erityisen altis

 • Voimakkaasti immuunipuutteiset
 • vakavasti sairaat ihmiset
 • perussairaat ja huonokuntoiset vähintään 65-vuotiaat
 • alle 6 kk ikäiset lapset
 • raskaana olevat

THL:n ohje: Alttiiden henkilöiden lähipiirin rokotukset

saavat maksuttoman rokotteen


Huom! alle 6 kk ikäisille ei voi antaa influenssarokotetta

lähipiiri saa maksuttoman rokotteen, jos kyseessä on toistuva läheinen kontakti vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen henkilöön.

Toistuvan läheisen kontaktin määritelmä

Tilanne, jossa henkilö asuu samassa asunnossa tai on viikoittain kasvotusten tekemisissä suojattavan ihmisen kanssa.

 

Influenssaohje Acutaa ja Valkeakosken päivystystä varten

Influenssan taudinkuva ja epidemia

Infektioyksikkö tiedottaa, kun influenssaepidemia on alkanut. Influenssan tyypilliset oireet ovat äkillisesti noussut kuume, lihas-/päänsärky ja yskä. Verrattuna influenssaan, koronavirusinfektiossa oireisto tyypillisemmin alkaa hiljalleen pahentuen, ja mahdollinen sairaalahoidon tarve tulee noin viikon kohdalla oireiden alusta. Oireiston ensimmäisinä päivinä kliinisen kuvan perusteella on näitä kahta kuitenkin vaikea erottaa. Epidemiatilanne sekä potilaan rokotustiedot ja tiedossa olevat altistukset muuttavat ennakkotodennäköisyyksiä. Epidemian aikaan influenssan tyypillisin oirein sairastuneen diagnoosi voidaan tehdä kliinisesti, jos kyseessä on hyväkuntoinen ja kotiutuva potilas.

Milloin näytteenotto on tarpeen influenssaa epäiltäessä?

 • sairaalahoitoon jäävistä potilaista
 • immuunipuutteisista potilaista (myös kotiutuvat potilaat)
 • raskaana olevista potilaista (myös kotiutuvat potilaat)

Mikä näyte otetaan aikuispotilaan influenssaepäilyssä?

 • Acutassa ja Valkeakosken päivystyksessä on käytössä vieritestaus (9976 –InRCVT/InRSVT), joka tehdään nenä-nielunäytteestä. Testilaitteelle on saatavilla alla olevia testauskasetteja, joista valitaan sopivin:
  • Influenssa A/B & SARSCoV2
  • Influenssa A/B & RS-virus
  • SARS-CoV2
 • Kaikki sairaalahoitoon tulevat tai sairaalahoidossa olevat ja sairaalan päivystyspisteisiin tulevat potilaat, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, testataan koronaviruksen varalta. Mikäli käytössä ei ole Influenssa A/B & SarsCov2 –yhdistelmätestiä, otetaan potilaasta tarvittaessa myös Influenssa A/B & RS-virus.
 • Hematologisten, onkologisten sekä tehohoitoon joutuvien potilaiden hengitystieinfektion diagnostiikassa käytetään respiratoristen virusten nukleiinihappo-osoitus tutkimusta (RVirNhO 20956), jonka tutkii FIMLAB. Tämä tutkimus löytää influenssavirusten lisäksi mm. parainfluenssaviruksen, RS-viruksen ja metapneumoviruksen. On huomioitava, että RVirNho:n tulosta ei vastata päivystysaikana, ja jos influenssadiagnoosilla on kiire, suositellaan käyttämään influenssapikatestiä (kts. yllä).

Kenelle Tamiflu-hoito on syytä aloittaa influenssaa epäiltäessä?

 • kaikille sairaalaan jääville potilaille riippumatta oireiden kestosta
 • voimakasoireiselle kotiin lähtevälle potilaalle
 • immuunipuutteiselle tai raskaana olevalle potilaalle, vaikka oireet olisivat lievät

Influenssaa epäiltäessä potilasta hoidetaan osastolla pisaravarotoimin.