Infektiotiedote 7/2022

Toimintaohje apinarokkoepäilyssä muuttunut: tutkimukset hyväkuntoiselle Sarviksella seksitautien vastaanotolla

Infektiolääkäri Juha Rannikko, Tays

Suomessa on todettu tähän mennessä (5.7.2022) kymmenen apinarokkotapausta. Kaikki tartunnat on todettu miehillä. Toukokuussa 2022 alkanut epidemia Euroopassa ja Yhdysvalloissa näyttää enimmäkseen liittyvän seksitartuntoihin. Riskiryhmään kuuluvat erityisesti miehet, jotka ovat Keski- tai Etelä-Eurooppaan suuntautuneella matkalla harrastaneet seksiä miesten kanssa. Jatkotartuntojen mahdollisuus kotimaassa on silti hyvä pitää mielessä.

Apinarokko tarttuu ihmisten välillä huonosti, ja riski laajempaan leviämiseen on pieni. Apinarokkoon liittyy tyypillisesti näppyläinen tai rakkulainen ihottuma. Ihottumaa ennen voi ilmetä muita yleisiä infektio-oireita, kuten kuumetta tai päänsärkyä.

Miten toimitaan?

Jos hyväkuntoisella pirkanmaalaisella potilaalla on epäselvä genitaalialueen leesio tai leesioita ja taustatiedot sopivat apinarokkoon, pyydä potilasta ottamaan itse puhelimitse yhteyttä Sarviksen alueella toimivaan sukupuolitautien vastaanottoon. Poliklinikka palvelee koko Pirkanmaata.

Puhelinpalvelu numerossa 03 5657 0150

 • ma–to klo 8.30–9.45 ja klo 12.30–13.30
 • pe klo 9–10 ja klo 12.30–13.30

Jos potilas on terveydenhuollon muussa pisteessä jo tutkittavana tai potilas on huonokuntoinen, ota yhteyttä infektiolääkäriin.

Potilasta tutkittaessa käytetään asianmukaisia suojaimia (kuten Covid-potilasta hoidettaessa).

Lisätietoa:

THL uutiset

Risk assessment: Monkeypox multi-country outbreak (europa.eu)

Seurantatiedot / ECDC-WHO

Vakavan koronavirusinfektion riskissä oleville voidaan harkita lääkehoitoa

Infektiolääkäri Hanna Viskari, Tays

Sairaanhoitopiireihin on jaettu rajallinen määrä Paxlovid® (nirmatrelviiri-ritonaviiri) -lääkettä. Paxlovid® on avohoidossa käytettävä suun kautta otettava koronavirusinfektion hoitoon tarkoitettu lääke. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen lääkkeen kohdentamisesta. Lääkitys kohdennetaan koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Tässä tiedotteessa kerrotaan potilasryhmät, joille lääkitystä voidaan antaa erikoissairaanhoidon hoitavista yksiköistä.

Koska viruslääkkeellä on paljon yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa, on lääkärin aina arvioitava potilaskohtaisesti hoidon soveltuvuus. Lääke on annettava mahdollisimman pian covid-19-diagnoosin jälkeen ja aloitettava 5 vrk:n sisällä oireiden alkamisesta. Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä testillä. Lääkehoitoa ei voi antaa raskauden aikana eikä vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoiminta sairastavalle.

Hoidon aihe

Paxlovid®-hoitoa annetaan vakavan koronavirustaudin riskissä olevalle aikuiselle, joka on aktiivihoidon piirissä. Riskiryhmien arvioinnissa on hyödynnetty THL:n määrittelemiä vaikealle koronavirustaudille altistavia riskitekijöitä (THL-ohje). Erityisesti on huomioitu potilaat, joiden vasteet koronavirusrokotteille voivat jäädä puutteellisiksi sairauden tai hoidon vuoksi. Kohderyhmän potilaat voivat saada lääkkeen Taysin erikoissairaanhoidon häntä hoitavasta yksiköstä yksilöllisen arvion jälkeen.

Covid-infektion varmistaminen

Ennen hoitoa diagnoosi on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä testillä (nukleiinihappo-osoitus tai antigeenitesti).

Kohderyhmät

1. Vaikeat puolustusjärjestelmän häiriöt ja syöpäpotilaat

Rokotustausta ei vaikuta lääkityksen aloitukseen

Hematologiset potilaat

Lääkitystä voivat saada ne 18 vuotta täyttäneet rokotustaustasta riippumatta, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila/hoito.
 • Autologinen intensiivihoito alle 6 kuukauden sisällä 
 • Akuutin leukemian hoito tai hoidon päättymisestä alle 6 kuukautta 
 • SAA ja ATG-hoidosta alle 6 kuukautta 
 • CD20-vasta-aineet (rituksimabi, ofatumumabi, obinututsumabi) alle 1 vuosi 
 • Aktiivisessa hoidossa oleva myelooma 
 • BTKI (ibrutinibi) 
 • CAR-T-soluhoito vuoden sisällä 
 • Perna on poistettu tai vaikea hyposlenismi 
 • Allogeeninen kantasolusiirto seuraavin edellytyksin: 
  • potilaalla ei ole siklosporiini-, takrolimuusi- tai everolimuusilääkitystä ja 
  • siirrosta on alle 12 kuukautta tai 
  • siirrosta on yli 12 kuukautta ja immunosuppressiivinen lääkitys jatkuu

Tietyt syöpäpotilaat / muut potilaat, joilla on vaikea puolustusjärjestelmän häiriö sairauden tai hoidon vuoksi
 

Lääkitystä voivat saada ne 18 vuotta täyttäneet rokotustaustasta riippumatta, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila/hoito.

Hoitava yksikkö arvioi Paxlovid-hoidon hyöty-haittasuhteen.

Lääkehoito, joka ei heikennä immuunipuolustusta ei ole Paxlovid-hoidon indikaatio. Tällainen hoito on esimerkiksi hormonaalinen rintasyövän liitännäishoito tai immuno-onkologinen hoito ilman sytostaatteja. 
 • Autologinen intensiivihoito alle 6 kuukauden sisällä 
 • CAR-T-soluhoito vuoden sisällä 
 • Perna on poistettu tai vaikea hyposlenismi 
 • CD20-vasta-aineet (rituksimabi, ofatumumabi, obinututsumabi) alle 1 vuosi 
 • Immunosuppressiiviset syövän sytostaattihoidot: potilaat, joilla on parhaillaan käytössä immunosuppressiivinen lääkehoito

Potilaat, joilla on vaikea puolustusjärjestelmän häiriö sairauden vuoksi

Lääkitystä voivat saada ne 18 vuotta täyttäneet rokotustaustasta riippumatta, joilla on vieressä lueteltu sairaus.
 • Vaikea perinnöllinen vasta-ainepuutos (kuten CVID, XLA ja kombinoidut immuunipuutokset) 
 • HIV- ja CD4-auttajasolutaso on alle 0,200.

Elinsiirtopotilaat

Paxlovid-lääkettä ei voida käyttää hyljinnänestolääkityksen ja Paxlovidin aiheuttamien yhteisvaikutusten vuoksi. 

Ole yhteydessä hoitavaan yksikköösi. 

2. Keuhkosairaudet

Lääkehoidon piiriin kuuluvat rokottamattomat ja tai vain yhden rokoteannoksen saaneet. Aiemmin sairastetun koronavirusinfektion katsotaan vastaavan yhtä rokoteannosta.

Vaikeat krooniset keuhkosairaudet

Lääkitystä voivat saada ne 18 vuotta täyttäneet rokottamattomat ja tai vain yhden rokotusannoksen saaneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila.
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus, kuten keuhkoahtauma, keuhkolaajentuma, bronkiektasiatauti, kystinen fibroosi
 • Astma, jonka hoitona on jatkuva suun kautta otettava kortisonilääkitys.

Vaikea tai keskivaikea uniapnea tai astma

Lääkitystä voivat saada ne 40 vuotta täyttäneet rokottamattomat ja tai vain yhden rokotusannoksen saaneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila.
 • Vaikea tai keskivaikea uniapnea tai obesiteetti-hypoventilaatio-oireyhtymä ja BMI on yli 40 
 • Astma, jonka hoitona on jatkuva lääkitys (muu kuin suun kautta otettava kortisonilääkitys)

3. Immuunipuolustusta heikentävä lääkehoito autoimmuunisairauteen

Lääkehoidon piiriin kuuluvat 40 vuotta täyttäneet rokottamattomat ja tai vain yhden rokotusannoksen saaneet. Aiemmin sairastetun koronavirusinfektion katsotaan vastaavan yhtä rokoteannosta.

Reumaattiset autoimmuunisairaudet

Lääkitystä voivat saada ne 40 vuotta täyttäneet rokottamattomat ja tai vain yhden rokotusannoksen saaneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila.

Sairauden vuoksi suun kautta otettava kortisonihoito tai muu puolustuskykyä heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet tai muut immuunipuolustusta heikentävät lääkkeet) ja jokin reumaattinen sairaus, kuten

 • Selkärankareuma 
 • Nivelreuma 
 • Niveltulehdukset 
 • Vaskuliitti (verisuonitulehdus) 
 • Systeeminen reumatauti (kuten SLE, myosiitit, systeeminen skleroosi, MCTD)

Suolisto- ja maksasairaudet

Lääkitystä voivat saada 40 vuotta täyttäneet rokottamattomat ja tai vain yhden rokotusannoksen saaneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila.

Vaikea krooninen maksasairaus (Paxlovid-lääke voi olla vasta-aiheinen) 

Suun kautta otettava kortisonihoito tai muu puolustuskykyä heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet tai muut immuunipuolustusta heikentävät lääkkeet) ja jokin suolisto- tai maksasairaus, kuten

 • Autoimmuunimaksasairaus  
 • Haavainen paksusuolentulehdus 
 • Crohnin tauti

Ihotautien autoimmuunisairaudet

Lääkitystä voivat saada 40 vuotta täyttäneet rokottamattomat ja tai vain yhden rokotusannoksen saaneet, joilla on vieressä lueteltu sairaus/tila.

Suun kautta otettavaa kortisonihoito tai muuta puolustuskykyä heikentävä lääkehoito (solunsalpaajahoito, biologiset lääkkeet tai muut immuunipuolustusta heikentävät lääkkeet) ja jokin ihotautien autoimmuunisairaus, kuten 

 • Psoriasis 
 • Vaikea atopia 
 • Vaskuliitit (verisuonitulehdukset) 
 • Muut ihon autoimmuunisairaudet

Paxlovid®-hoidon sopivuuden arvio

Valmisteen vasta-aiheet sekä monet yhteisvaikutukset on otettava huomioon lääkettä määrätessä. Paxlovidiin sisältyvä ritonaviiri on erittäin voimakas CYP3A4-metaboliatien inhibiittori ja nostaa merkittävästi samaa metaboliareittiä käyttävien lääkkeiden pitoisuuksia. Paxlovid®-hoidon alussa potilaan muu lääkitys on selvitettävä ja potilas informoitava interaktiolle alttiiden lääkkeiden käytöstä Paxlovid®-hoidon aikana ja sen jälkeen.

Ennen Paxlovid®-hoidon toteutusta on syytä tarkistaa interaktiot esim. Duodecim lääketietokannasta tai ns. Liverpoolin COVID-19 Drug Interactions -sivuilta syöttämällä ensimmäiseen kenttään ritonavir ja toiseen hakukenttään potilaan muut lääkkeet. https://www.covid19-druginteractions.org/checker.

Muut vasta-aiheet

Paxlovid on kontraindisoitu raskauden aikana. Se on kontraindisoitu lisäksi potilaalle, jolla on

vaikea munuaisen vajaatoiminta (eGFR alle 30 ml/min) tai vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh Class C).

Annostelu

Paxlovid on kahden lääkkeen yhdistelmähoito. Suositeltu annos on 300 mg nirmatrelviiria (eli 2 tabl. á 150 mg) ja 100 mg ritonaviiria (1 tabl.) suun kautta 12 tunnin välein 5 vrk:n ajan.

Annosreduktio keskivaikeassa munuaisen vajaatoiminnassa (eGFR ≥ 30 – < 60):

150 mg (1 tabl.) nirmatrelviiri ja 100 mg (1 tabl.) ritonaviiria suun kautta 12 tunnin välein 5 vrk:n ajan.

Paxlovid voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai tyhjään mahaan. Tabletit pitää niellä kokonaisina.

Hoidon toteutus

Jos yllämainitut lääkehoidon kohderyhmän kriteerit täyttävä oireinen henkilö saa laboratoriosta positiivisen koronavirustestituloksen, hän ottaa puhelimitse yhteyttä erikoissairaanhoitoon häntä hoitavaan yksikköön. Viikonloppuna tai pyhänä yhteyttä voi ottaa hoitavalle osastolle tai asuin/oleskelukunnan päivystykseen.

Paxlovid® -lääkkeen potilaalle luovuttava yksikkö:

 • tekee luovutusmerkinnät pakkauksen etikettitarraan
 • tekee luovutusmerkinnän potilastietojärjestelmään
 • ohjeistaa potilaalle lääkkeen annostelun.

Lääkkeen voi noutaa oireeton lähiomainen tai luotettu henkilö.

Erikoissairaanhoidossa oleville potilaille lääkkeen voi tilata sairaala-apteekista ja sitä on saatavilla myös Tays sairaalan akuuttivarastosta.

Paxlovid® on potilaalle maksuton. Paxlovid®-lääkemääräystä ei voi saada yksityisiltä lääkäriasemilta eikä lääkettä ole mahdollista saada reseptillä yksityisistä apteekeista.