Acutan päivystyksen läheteohjeet ja konsultaatiot

Akuuttilääketieteen päivystyksen lähete on hyvä osoittaa Tays Päivystys Acutaan. Acutassa sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa potilaan tarkoituksenmukaiseen hoitoon.

Lähetteen voi toimittaa joko sähköisesti tai potilaan mukana paperilähetteenä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Tärkein yksittäinen tieto on potilaan ajantasainen lääkitys tarkasti. Aikaisempien keskeisten sairauksien lisäksi tarvitaan hyvät tiedot nykytilasta ja lähettämisen syystä.

Konsultaatiot

Aina kun tilanne on epäselvä mahdollisen lähettämisen suhteen, suositellaan tarttumaan puhelimeen. Moni asia voi selvitä puhelimessa ilman potilaan lähettämistä. Pääsääntöinen konsultaatiotapa on puhelimitse yhteistyökumppaneille toimitetun ohjeen mukaan.