Aivovammojen läheteohjeet ja konsultaatiot

Akuutin pään vamman saaneet: lähete erikoissairaanhoitoon (= pään CT-kuvauksen tarve päivystysluonteisesti), jos

  • vammaan on liittynyt lyhytkin tajunnan menetys tai amnesia
  • kliinisessä tutkimuksessa GCS-pistemäärä alle 15 tai neurologisia löydöksiä
  • kallonmurtuma tai epäily siitä
  • verenvuototaipumus (antikoagulanttia tai antiaggregatorista lääkitystä käyttävät, hemofiliapotilaat)
  • kouristuskohtauksen saaneet
  • sunttipotilaat
  • monivammapotilaat
  • kasvomurtumapotilaat (lukuun ottamatta pelkkää nenäluun murtumaa)
  • pitkittynyt tai paheneva päänsärky tai pahoinvointi.

Voimakasoireisissa lievissä ja kaikissa vakavammissa aivovammoissa potilaasta tulisi akuuttihoidon jälkeen laatia lähete aivovammapoliklinikalle. Lähetetyöryhmä (neurologi ja kuntoutusohjaaja) arvioi lähetteen perusteella tarvittavat jatkotutkimukset ja seurannan.

Potilaat, joilla epäillään aivovammaa sekä aivovammapotilaat, jotka tarvitsevat laaja-alaista toimintakyvyn arviota ja kuntoutuksen suunnittelua: Lähetteessä tulee olla liitteenä alkuperäiset sairauskertomustiedot vammautumisesta ja toteutetusta hoidosta ja kuntoutuksesta.

Konsultaatiopuhelut poliklinikan sihteerin kautta, puhelin 03 311 69669.
Myös erikoisalakonsultaatiot aivovammapoliklinikalta tarvittaessa.