Akuuttipsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireellistä tai päivystyksellistä arviota tai hoitoa tarvitsevat psykiatriset potilaat lähetetään akuuttipsykiatrian poliklinikalle Tays Pitkäniemen sairaalaan joko vapaaehtoislähetteellä (B1) tai tahdostaan riippumatta M1-lähetteellä.

Ennen lähettämispäätöstä tulee soittaa päivystyspoliklinikalle numeroon 03 311 63730. Puhelimitse voidaan päivystävän lääkärin kanssa kartoittaa sitä, millaista apua potilas tarvitsee. Potilaan perheen toivotaan olevan mukana poliklinikalle tultaessa.

Tahdosta riippumattoman hoidon lähete M1

M1-lähetteellä tuleva potilas pitää kuljettaa hoitoon aina terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneen henkilön saattamana eli käytännössä ambulanssilla. M1-lähete tehdään paperisena ja sen tuo potilasta saattava ammattihenkilö potilaan mukana. Faksattu M1-lähete ei ole pätevä, eikä M1-lähetettä voi lähettää sähköisesti.

M1-lähetteestä tulee täyttää huolellisesti kaikki kohdat, jotta lähete on lainvoimainen. Erityisen selkeästi tulee ilmetä ne oireet ja käyttäytyminen, jonka perustella epäillään psykoositasoista mielisairautta. Epätäydellisistä ja/tai virheellistä M1-lähetteistä pyydetään puhelimitse lähettämään postissa uudet korjatut versiot heti potilaan saavuttua, mikäli potilas ei suostu vapaaehtoisesti osastohoitoon ja hoidontarve on ilmeinen.

Psykiatrian päivystyksessä arvioidaan, täyttyvätkö M1-kriteerit. Mikäli näin on, potilas otetaan mielenterveyslain mukaiseen tarkkailuun osastolle. Mikäli kriteerit eivät täyty, potilas voidaan ottaa vapaaehtoisesti osastolle tai potilas ohjataan avohoitoon.

B1-lähete

B1-lähetteellä potilas voi tarvittaessa tulla päivystykselliseen arvioon heti tai esimerkiksi seuraavan päivän aamuna. B1-lähetteen voi tehdä myös 1–7 vrk:n kiireellisenä, jolloin lähetteen kiireellisyydestä riippuen potilas kutsutaan heti tai lähipäivinä poliklinikalle tai mahdollisesti suoraan jollekin akuuttipsykiatrian osastolle hoidonsuunnitteluun.

Omaisten tai muiden läheisten mukanaolo on suositeltavaa sairaalan tulotilanteessa osana kokonaistilanteen arviointia ja hoidon suunnittelua.

Sairaalahoidon aloituksen toteutuminen virka-aikana on suositeltavaa, koska silloin potilas perheineen saa monipuolisemman tutkimuksen ja hoidon aloituksen kuin päivystysaikana, eikä joudu odottamaan arviota kuten päivystyksenä tullessaan.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Potilaan nimi, puhelinnumero, kotiosoite, kotikunta
 • Potilaan ammatti, onko työssä, koulussa, sairauslomalla (kesto) tai eläkkeellä (kesto)
 • Tiedot asumisesta ja läheisistä: lähiomainen tai muu läheinen tai sen puute; jos hoidossa on alaikäisiä lapsia, miten heidän hoitonsa on järjestetty (tarvittaessa lastensuojeluilmoitus); ongelmat yhteydenpidossa läheisiin
 • Lähettävän lääkärin yhteystiedot ja arvio lähetteen kiireellisyydestä
 • Lähetteen pyyntö (tutkimus, hoito), toivotaanko osastohoitoa (miksi) vai voisiko tilannetta arvioida poliklinikalla
 • Ajankohtainen ongelma (työdiagnoosi), oireet (myös mahdollinen psykoottisuus, itsetuhoisuus tai aggressiivisuus), laukaisevat tekijät ja kuvaus toimintakyvystä
 • Nykyinen avohoitokontakti ja muut hoidossa mukana olevat ammattilaiset (mielellään yhteystietoineen) ja myös somatiikan osalta
 • Toteutetut hoito- ja tukitoimet, lääkemuutokset ja niiden vaikutus, ajantasainen lääkelista
 • Aiemmat somaattiset ja psykiatriset sairaudet ja niiden hoidot, mahdollinen päihteiden käyttö
 • Lähettävän lääkärin mahdollisuus huolehtia jatkohoidosta

Konsultaatiot

 • Pitkäniemen psykiatrian päivystyspoliklinikka, puhelin 03 311 63730