Apuvälinekeskuksen läheteohjeet

Apuvälinepalvelu on osa hoito- ja kuntoutusprosessia. Lähetteissä tulee olla asiakkaan toimintakyvyn kuvaus sekä perustelut havaitusta apuvälinetarpeesta.

Sairaanhoitopiirin alueelta (Taysin ulkopuolelta) tulevat lähetteet

Apuvälinepalveluihin tarvitaan lääkärin lähete. Ulkoiset lähetteet tehdään sähköisesti tai postitse apuvälinekeskukseen.

Taysin sisältä tulevat lähetteet

Lähetteen voi tehdä lääkäri tai erityistyöntekijä. On tärkeää, että asiaa on pohdittu asiakasta hoitavassa työryhmässä. Sisäinen lähete tehdään sähköisesti.

Erityisvastuualueelta, vakuutusyhtiöltä tms. tulevat lähetteet

Apuvälinepalveluja tuotetaan lähetteiden perusteella maksusitoumuksella myös muille asiakkaille.