Apuvälineyksikön läheteohjeet

Sairaanhoitopiirin alueelta (Taysin ulkopuolelta) tulevat lähetteet

Kommunikoinnin ja tietokoneenkäytön apuvälinepalveluihin tarvitaan lääkärin lähete. Samoin toimitaan sähköisten liikkumisapuvälineiden, ympäristönhallintalaitteiden ja porraskiipijöiden apuvälinearvioiden osalla.

Ulkoiset lähetteet tehdään sähköisesti tai lähettämällä paperilähete postitse apuvälineyksikköön.

Taysin sisältä tulevat lähetteet

Lasten apuvälinearvioihin pyynnön voi tehdä lääkäri tai erityistyöntekijä (toiminta-, fysio-, puheterapeutti tai kuntoutusohjaaja).

Kommunikoinnin ja tietokoneenkäytön, sähköisten liikkumisvälineiden ja ympäristönhallintalaitteiden kohdalla pyynnön apuvälinearviosta voi tehdä lääkärin lisäksi erityistyöntekijä (fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai kuntoutusohjaaja).

Kuntoutuksen kannalta on tärkeää, että asiaa on pohdittu asiakasta hoitavassa työryhmässä. Tämä on tärkeä näkyä lähetetekstissä.

Lähete kirjataan KUN-lehdelle (kopio apuvälineyksikköön) tai asiasta tehdään sisäinen lähete Oberoniin.

Erityisvastuualueelta, vakuutusyhtiöltä tms. tulevat lähetteet

Apuvälinearvioita tehdään lähetteiden perusteella maksusitoumuksella myös muille asiakkaille.

Lähete on hyvä laatia kuntoutustyöryhmässä ja olla yhteydessä puhelimitse Taysin apuvälineyksikköön käytäntöjen sopimiseksi.

Kaikkiin lähetteisiin tarvitsemme asiakkaan toimintakyvyn kuvauksen ja perustelut apuvälinetarpeesta. Lisäksi otamme mielellämme lähetteen liitteenä lausuntoja esimerkiksi fysioterapeutilta, toimintaterapeutilta, puheterapeutilta tai kuntoutuslaitokselta.