Arpien läheteohjeet ja konsultaatiot

Arpilähetteet ovat yleisesti ottaen kiireettömiä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Valokuva
  • Arven alkuperä
  • Onko muita haittaavia arpia
  • Oireilu: kipu, kutina
  • Aiemmat hoidot
  • Liitteeksi PAD-vastaus, jos otettu

Konsultaatiot

Pääsääntöisesti puhelimitse ja tarvittaessa valokuva suojattuna sähköpostina ilman henkilötietoja.