DBS-hoidon psykiatriseen arvioon lähettäminen

Syväaivostimulaatiohoitoa (DBS) käytetään kaikkein vaikeahoitoisimpien masennustilojen hoidossa. DBS-hoitojen psykiatriset arviot tehdään neuro- ja vanhuspsykiatrian poliklinikalla ja itse toimenpiteet neurokirurgian yksikössä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

1. Neurologin arvion perusteella ja lähettämänä indikaatiolla Parkinsonin tauti ja epilepsia:

 • Sairauden kesto ja vaikeusaste
 • Lääkehistoria
 • Muut somaattiset sairaudet
 • Psykiatrinen anamneesi, aiemmat psykiatriset hoidot ja lääkitykset, mahdollinen avohoitokontakti
 • Parkinsonin taudin lääkitysten ja mahdollisten psykiatristen oireiden yhteys aiemmin
 • Alkoholianamneesi
 • Addiktiokäyttäytyminen
 • Sekavuus, harhaoireisto
 • Mielialaoireisto (suicidaalisuus)
 • Impulssikontrolli
 • Kognitiiviset oireet
 • Omaisten yhteystiedot

2. Hoitavan psykiatrin arvion perusteella ja lähettämänä indikaatiolla hoitoresistentti pakko-oireinen häiriö (OCD):

 • Sairauden kesto ja vaikeusaste
 • Ajankohtaisen tilanteen kuvaus
 • Aiemmat psykiatriset sairaalahoidot ja avohoidot
 • Kaikki psykiatriset diagnoosit
 • Nykyinen hoitokontakti ja muut tukitoimet ja yhteystiedot
 • Omaisten yhteystiedot ja perhetilanne
 • Somaattiset sairaudet
 • Nykylääkitys
 • Aiempi lääkehistoria tarkasti, mitä kokeiltu, millä annoksella, kuinka kauan ja mikä vaikutus (teho, sivuoireet)
 • Lääkityksistä kokeiltu ainakin 2–3 serotonergistä depressiolääkitystä maksimaalisella annoksella vähintään 3 kuukauden ajan, joista yksi klomipramiini
 • Klomipramiini ja sitalopraami kombinoitu
 • SSRI-lääkitykseen lisäksi kombinoitu atyyppinen psykoosilääke
 • Psykoterapia (kognitiivis-behavioraalinen) kokeiltu ja potilas käynyt terapiassa motivoituneesti
 • Aivojen MRI tehty

3. Hoitavan psykiatrin lähettämänä indikaatiolla hoitoresistentti depressio:

 • Sairauden kesto ja vaikeusaste
 • Ajankohtaisen tilanteen kuvaus
 • Aiemmat psykiatriset sairaalahoidot ja avohoidot
 • Kaikki psykiatriset diagnoosit
 • Nykyinen hoitokontakti ja muut tukitoimet ja yhteystiedot
 • Omaisten yhteystiedot ja perhetilanne
 • Somaattiset sairaudet
 • Nykylääkitys
 • Aiempi lääkehistoria tarkasti, mitä kokeiltu, millä annoksella, kuinka kauan ja mikä vaikutus (teho, sivuoireet)
 • Lääkityksistä kokeiltu ainakin 4 eri masennuslääkettä, eri masennuslääkeryhmistä, maksimiannoksella vähintään 3 kuukauden ajan
 • Masennuslääkkeeseen kombinoitu Litium ja ainakin 2 eri atyyppista antipsykoottia
 • Venlafaksiini ja mirtatsapiini kombinoitu
 • Nortriptyliini ja litium kombinoitu
 • Kognitiivinen, interpersonaalinen tai psykodynaaminen psykoterapia kokeiltu ja potilas käynyt terapiassa motivoituneesti
 • Psykiatrinen sähköhoito bilateraalisena kokeiltu
 • Aivojen MRI tehty