Foniatrian läheteohjeet

Taysissa foniatrian toimialaan kuuluvat äänen, puheen, kielen sekä nielemisen häiriöt perustaudista riippumatta. Tavoitteena on laatia diagnoosipohjainen foniatrinen kuntoutussuunnitelma.

Aikuisten lähetekriteerit

Nieleminen

 • Toiminnallisista ja rakenteellisista syistä johtuvat aikuisten nielemisongelmat (ei neurologisista syistä eikä normaaliin ikääntymiseen liittyvistä muutoksista johtuvat) jotka vaikuttavat potilaan ravitsemustilanteeseen
 • Erityisesti instrumentaalista arviointia (kuvantamistutkimuksia) tarvitsevat

Ääni

 • Toiminnallinen äänihäiriö, joka uhkaa työkykyä tai haittaa merkittävästi sosiaalista kanssakäymistä (ei neurologisista syistä eikä normaaliin ikääntymiseen liittyvistä muutoksista johtuvat)
 • Äänihuulipareesi
 • Äänihuulikyhmyt
 • Äänihuuligranulooma
 • Äänihuulikysta- ja äänihuulipolyyppipotilaat harkinnan mukaan (lähete korvataudeille jos epäillään maligniteettia)
 • Pitkittynyt käheys
 • Paradoksaalisen äänihuulisalpauksen epäily
 • Spasmoidisen äänihäiriön epäily

Änkytys

 • Vaikea-asteinen änkytys joka uhkaa työkykyä tai edellyttää apuvälinekuntoutusta

0–7 -vuotiaiden lasten lähetekriteerit

 • Yli 3-vuotiaan lapsen puheen ja/tai kielen kehitys on vaikea-asteisesti viivästynyt eikä lapsi pärjää arjessa ilman AAC-keinoja; Puheterapian ja AAC-keinojen käytön on oltava jo aloitettu ennen lähettämistä.
 • Foniatrian poliklinikalla ei ole henkilöstöresursseja tutkia lapsia, joilla on laaja-alainen kehityshäiriö, vaikka kielellisessä toimintakyvyssä olisi ns. kuoppa, tai kontaktihäiriö.
 • Foniatrian poliklinikalla toteutuvat tutkimukset edellyttävät, että lapsi on arvioitavissa luotettavasti poliklinikkakäynneillä.
 • Valikoivasti puhumattomien lasten puhumista ja kielellistä toimintakykyä voidaan tarvittaessa käydä arvioimassa lastenpsykiatrisella osastolla, joka on lapselle jo tuttu ympäristö.

Lähetteessä huomioitavaa

 • Puheterapeutin ja psykologin tutkimus on tehty perusterveydenhuollossa, lausuntokopiot lähetteen liitteenä. Psykologin tutkimuspöytäkirjan kansilehden kopio lähetetään suoraan foniatrian poliklinikan psykologille niin, että se on käytettävissä lähetettä käsiteltäessä.
 • Kuulo- ja näköseula on tehty tai ainakin yritetty tehdä neuvolassa ennen lähettämistä. Jos kuuloa ei pysty neuvolassa luotettavasti arvioimaan, lähete kuulokeskukseen jo neuvolasta.
 • Puheterapia tai muu kuntoutus jatkuu erikoissairaanhoitoon pääsyä odotettaessa.

Kouluikäisten lasten lähetekriteerit

 • Vaikea-asteisia oppimisvaikeuksia, joissa kielelliset puutteet ovat todennäköisesti vähintään osatekijänä
 • Koulun tukitoimet on asianmukaisesti järjestetty mutta ne eivät riitä

Lähetteessä huomioitavaa

 • Lähetteen mukana koulupsykologin lausunto ja kopiot mahdollisista aiemmista psykologin lausunnoista ja puheterapeutin lausunnoista. Psykologin tutkimuksen kansilehden kopio(t) lähetettävä etukäteen foniatrian poliklinikan psykologille.
 • Lähetteen mukana kopio oppimissuunnitelmasta (OPS) tai henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS)
 • Kuulo- ja näköseulat koulussa tehty laajoissa terveystarkastuksissa