Fysiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Pyydämme toimittamaan lähetteet mahdollisuuksien mukaan sähköisesti.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Esitiedot:
  • ammatti ja työ
  • aikaisemmat tule-sairaudet ja mahdolliset leikkaukset
  • aikaisemmat kuntoutustoimenpiteet
  • toimintakykyyn vaikuttavat muut sairaudet
  • mahdollinen sairausloma ja sen kesto
 • Nykytila:
  • oireiden alku ja kehitys
  • oireiden kuvaus ja sijainti, kivun säteily
  • toimintakyvyn kuvaus
  • kliininen tutkimus (status)
 • Tehdyt tutkimukset: kuvantamiset, laboratoriotutkimukset
 • Annetut hoidot ja niiden vaikutus: lääkehoito, fysioterapia, työolosuhteisiin vaikuttaminen jne.
 • Ongelma, lähettämisen syy

Selkälähetteestä on Duodecimin Terveysportissa strukturoitu malli, jota olisi hyvä käyttää lähetteen pohjana:

Täytetyn lähetteen sisältö muuntuu automaattisesti tekstiksi, jonka voi kopioida tietokoneen työpöydälle ja liittää lomakepohjalle.

Konsultaatiot

Puhelin- ja paperikonsultaatiot, pääsääntöinen konsultaatiotapa on lääkärin vastaanottokäynti.