Gastroenterologian ja gastrokirurgian läheteohjeet ja konsultaatiot

  • Ensisijaisesti sähköinen lähete.
  • Kiireellisessä lähetteessä tulee perustella, miksi lähete on kiireellinen.
  • Päivystyspotilaat tulee ohjata lähetteen kanssa Acutaan.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Potilaan perussairaudet ja yleiskunto
  • Potilaan oire ja sen kesto
  • Tehdyt tutkimukset mukaan lukien koepala- ja tähystyslöydökset.
  • Kuvantamistutkimuksista lausunto ja kuvat siirrettynä sähköisesti Taysin verkkoon

Konsultaatiot

Puhelinkonsultaatio aina, jos on epävarma lähettämisestä, tarvittavista esitutkimuksista tai kiireellisyydestä.

Varhainen konsultaatio säästää aikaa, tutkimukset voidaan kohdistaa oikein ja voidaan myös välttää turhia tutkimuksia.

Virka-aikaan

Päivystysaikaan