Geriatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Taysin geriatrian osastot ovat akuuttiosastoja eikä niille voi tehdä lähetettä. Taysissa ei ole myöskään geriatrian poliklinikkatoimintaa. Erikoissairaanhoitoa vaativia vanhusten psykiatrisia sairauksia ja muistisairauksien vaikeita käytösoireita hoidetaan neuro- ja vanhuspsykiatrian osastoilla ja poliklinikalla, jonne on erilliset läheteohjeet.

Konsultaatiot

Ensisijaisesti suositellaan konsultoimaan kunnan omaa geriatria. Tampereen terveyskeskuksista geriatrin puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana numerossa 0400 985424. Ellei kunnassa ole geriatria, konsultaatiotiimin geriatreja voi konsultoida Taysin keskuksen kautta (03 311 611).

Vanhusten asumispalveluyksiköistä ja kotihoidosta konsultoidaan virka-aikana potilaiden hoidosta vastaavaa lääkäriä (hoivayksikön tai kotihoidon oma lääkäri, oma terveyskeskus) ja päivystysaikana lääkäritoiminnasta vastaavaa lääkäriä tai geriatrian takapäivystäjää oman erillisen ohjeen mukaan.

  • Konsultoidessa tärkeää on tietää potilaan toimintakyky ja ajantasainen lääkitys
  • Sekavien potilaiden hoidossa pyydetään huomioimaan sekavan potilaan hoito-ohje.

Toimintaohjeita ikäihmisten äkillisiin terveydentilan muutoksiin löytyy ikäihmisten akuuttihoitoketjusta. Hoitoketjusta on mahdollista tarkastella koko hoitoketjua tai valita itsellesi sopiva näkymä.

Vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Saila Haapasalmi