Geriatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Potilaat tulevat Tays Hatanpään geriatriakeskukseen terveyskeskuslääkärin, neurologian poliklinikan ja vuodeosastojen lähetteellä Tampereelta ja Orivedeltä. Erityisen vaativaa muistidiagnostiikkaa tehdään myös muiden kuntien asukkaille.

Geriatriakeskukseen ei tehdä päivystyslähetteitä eikä kiireellisiä lähetteitä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oireet ja löydökset sekä niiden kesto ja eteneminen
  • Toimintakyky
  • Sosiaalinen tilanne
  • Tehtyjen kliinisen tutkimuksen ja muistitutkimusten löydökset
  • Lääkitys
  • Aiemmat hoidot ja kuntoutukset

Konsultaatiot

Tampereen ja muiden kuntien terveyskeskuksista geriatrin puhelinkonsultaatiot virka-aikana numerossa 0400 98 54 24.

Vanhusten  asumispalveluyksiköistä ja kotihoidosta konsultoidaan virka-aikana potilaiden hoidosta vastaavaa lääkäriä (hoivayksikön tai kotihoidon oma lääkäri, oma terveyskeskus) ja päivystysaikana lääkäritoiminnasta vastaavaa lääkäriä tai geriatrian takapäivystäjää oman erillisen ohjeen mukaan.

  • Konsultoidessa tärkeää on tietää potilaan toimintakyky ja ajantasainen lääkitys.
  • Sekavien potilaiden hoidossa pyydetään huomioimaan sekavan potilaan hoito-ohje.

Toimintaohjeita ikäihmisten äkillisiin terveydentilan muutoksiin löytyy ikäihmisten akuuttihoitoketjusta. Hoitoketjusta on mahdollista tarkastella koko hoitoketjua tai valita itsellesi sopiva näkymä. Hoitoketjulinkki toimii vain, mikäli lukijalla tai hänen taustaorganisaatiollaan on käyttöoikeus Terveysporttiin.

Vastuuhenkilö

Vastuualuejohtaja, ylilääkäri Sirkka-Liisa Kaistinen