Ihokasvainten läheteohjeet ja konsultaatiot

Melanooma- ja okasolusyöpäpotilaat ovat kiireellisiä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Perussairaudet ja lääkitykset
  • Ihokasvaimen koko ja paikan kuvailu
  • Koepalavastaus muutoksesta
  • Valokuva muutoksesta

Kuvien lähettäminen

Organisaatio, joka käyttää PACS kuva-arkistointijärjestelmää, lähetetään kuvat ensisijaisesti sitä kautta. Jos PACS-järjestelmää ei ole käytössä, on mahdollista lähettää kuvia salatulla sähköpostilla osoitteeseen potilashoitopit@pshp.fi. Jos salatun sähköpostin lähettäminen ei jostain syystä suoraan onnistu ongelmitta, voitte soittaa ihotautien avohoidon neuvonnan osastonsihteerille numeroon 03331166467. Hän lähettää teille salatun sähköpostin pyynnön, johon vastaamalla kuvat sisältävä viesti tulee perille.

  1. Lähettävä lääkäri mainitsee lähetteellä, että haluaisi kuvia toimittaa ja kertoo myös työsähköpostiosoitteensa tai jonkun muun yksikössä toimivan ammattilaisen, kuten hoitajan tai toimistosihteerin, sähköpostiosoitteen, jos lähettävä lääkäri ei lähetä itse valokuvaa.
  2. Taysissa lähetteen vastaanottava taho pyytää lähettävältä lääkäriltä kuvia salatulla sähköpostilla.
  3. Lähettävä lääkäri vastaa saamaansa salattuun sähköpostiin ja lähettää kuvat liitteenä.
  4. Vastaanottaja vie heti kuvat tarkoituksenmukaiseen järjestelmään ja poistaa vastaanotetun sähköpostin.

Tiedostokooltaan kovin suuria liitteitä ei voi lähettää sähköpostitse.

Konsultaatiot

Virka-aikana kiireellisissä potilasasioissa puhelinkonsultaatio: 03 311 67550. Kiireettömissä potilasasioissa tulee käyttää sähköistä-  tai paperikonsultaatiota.