Ihotautien läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireelliset potilaat pääsevät hoitoon viikon kuluessa. Allergisten ja työperäisten ihosairauksien lähetteet toimitetetaan suoraan allergiakeskukseen.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Sairaustiedot lääkityksineen
  • Ajantasaiset potilaan yhteystiedot
  • Ajantasaiset lähettävän lääkärin ja toimipisteen yhteystiedot
  • Tulkin tarve

Kuvien lähettäminen

Organisaatio, joka käyttää PACS kuva-arkistointijärjestelmää, lähetetään kuvat ensisijaisesti sitä kautta. Jos PACS-järjestelmää ei ole käytössä, on mahdollista lähettää kuvia salatulla sähköpostilla osoitteeseen potilashoito.pit@pirha.fi. Jos salatun sähköpostin lähettäminen ei jostain syystä suoraan onnistu ongelmitta, voitte soittaa ihotautien avohoidon neuvonnan osastonsihteerille numeroon 03 311 66467. Hän lähettää teille salatun sähköpostin pyynnön, johon vastaamalla kuvat sisältävä viesti tulee perille.

  1. Lähettävä lääkäri mainitsee lähetteellä, että haluaisi kuvia toimittaa, ja kertoo myös työsähköpostiosoitteensa.
  2. Taysissa lähetteen vastaanottava taho pyytää lähettävältä lääkäriltä kuvia salatulla sähköpostilla.
  3. Lähettävä lääkäri vastaa saamaansa salattuun sähköpostiin ja lähettää kuvat liitteinä.
  4. Vastaanottaja vie heti kuvat tarkoituksenmukaiseen järjestelmään ja poistaa vastaanotetun sähköpostin.

Tiedostokooltaan kovin suuria liitteitä ei voi lähettää sähköpostitse.

Päivystyspotilaat

Päivystyksenä lähetettävistä potilaista tulee soittaa etukäteen konsultoivalle lääkärille, puhelin 03 311 67550 (virka-aikana), jotta potilaalle voidaan tarjota ennalta sovittu vastaanottoaika odotuksen välttämiseksi.

Päivystyspotilaat hoidetaan ihotautien poliklinikalla arkisin kello 8–14, muina aikoina potilaat lähetetään Acutaan.

Konsultaatiot

Virka-aikana kiireellisissä potilasasioissa puhelinkonsultaatio: 03 311 67550. Kiireettömissä potilasasioissa tulee käyttää sähköistä tai paperikonsultaatiota.