Ihottumien läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireelliset potilaat pääsevät hoitoon viikon kuluessa.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Lähettämisen syy
  • Perussairaudet ja lääkitys
  • Ihottuman ja muiden oireiden kuten niveloireiden kuvaus
  • Käytetty lääkitys ja sen kesto, suunnitellun hoidon toteutuminen ja hoitovaste käytetyille hoidoille
  • Ihottuman aiheuttama subjektiivinen haitta potilaalle
  • Tehdyt tutkimukset ja mahdollinen koepalavastaus
  • Ajantasaiset lähettävän lääkärin ja toimipisteen ja potilaan yhteystiedot
  • Tulkin tarve

Jos lähettävä lääkäri arvioi potilaan tarvitsevan osastohoitoa, tämä tulisi mainita lähetteessä. Tavanomaisten lähetetietojen lisäksi tulisi mainita potilaan omasta halukkuudesta tai kielteisyydestä osastohoitoon.

Konsultaatiot

Virka-aikana kiireellisissä potilasasioissa puhelinkonsultaatio: 03 311 67550. Kiireettömissä potilasasioissa tulee käyttää sähköistä tai paperikonsultaatiota.