Kämmenen kalvokutistuman (Dupuytrenin kontraktuura) läheteohjeet

Kämmenkalvon kurouma on sairaus, jonka hoito perustuu oireiden hoitoon. Oireena pidetään ojennusvajetta. Yleisesti ottaen n. 30 asteen ojennusvajetta pidetään sellaisena, joka rupeaa aiheuttamaan haittaa käden toiminnalle. Hoitona näissä tapauksissa voidaan käyttää juosteen katkaisevia ihon läpi tehtäviä hoitoja tai leikkaushoitoa. Kaikkiin hoitomuotoihin liittyy uusiutumistaipumus. Erityisesti uusintaleikkauksiin liittyy suurentunut riskihermovaurion synnylle. Näin ollen paras strategia on hoitaa ojennusvajetta siinä vaiheessa, kun se on merkittävä, mutta sormi ei ole vielä aivan koukussa. Näin selvitään mahdollisimman vähillä hoitokerroilla, koska ajan kuluessa on lähes vääjäämätöntä, että tauti uusiutuu jopa leikatullekin säteelle. Ojennusvajeen lisäksi toinen syy hoidolle on niin syvä ihovetäytymä, että käden puhtauden ylläpitäminen on mahdotonta.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Yleistiedot
  • Arvio perustautien osuudesta: DM, reumataudit
  • Ojennusvajeen asteluku nivelittäin eroteltuna

Konsultaatiot

Pääsääntöisesti kirjallinen konsultaatio.

.