Kardiologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireettömissä tilanteissa sähköinen lähete, mikäli mahdollista.

Sydänhätätilanteita varten on oma ohjeistuksena ammattilaisia varten.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Lähetteen tulee sisältää potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten tarvittavat tiedot.

Lähetteestä tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Lähettämisen syy
 • Sydänsairauden riskitekijät
 • Aiemmat ja nykyiset sairaudet
 • Nykyoireet
 • Toimintakyky
 • Suorituskyky
 • Aiemmat tutkimukset tuloksineen
 • Lääkitys ja mahdolliset allergiat
 • Mahdolliset toimenpiteet ja niiden vaikutus oireeseen
 • Mahdolliset muut tutkimusten tekemiseen tai potilaan hoitoon vaikuttavat tiedot
 • Tarve erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai hoitoon sekä tarvittaessa maininta potilaan tahdosta käyttää oikeuttaan valita hoitopaikkansa

Konsultaatiot

Kardiologisista yleiskonsultaatioista vastaa päivystävä kardiologikonsultti. Kaikki kiireelliset puhelinkonsultaatiot suunnataan hänelle:

Kardiologiset internet-konsultaatiot

Mikäli kiireettömään konsultaatiopyyntöön liittyy EKG tai muu liitetiedosto, suosittelemme käyttämään Kardio-palvelua. Etäkonsultaatiot arkisin kello 8–15, vasteaika 4 tuntia.

Sydäninfarkti ilman ST-nousua

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus pyritään tekemään 24 tunnin kuluessa, jolloin konsultaatiot voidaan pääsääntöisesti hoitaa virka-aikana tai viikonloppuisin päiväaikaan.

ST-nousuinfarktipotilaan välitön pallolaajennushoito

Soittoa edeltävästi EKG:n lähetys paikallisesti sovitun käytännön mukaan joko sähköpostitse, musettamalla Fimlabiin tai faksaamalla numeroon 03 565 34008

Kardiologiset hätätilanteet päivystysaikana

Puhelin 03 311 69054, 24 h/vrk

 • Erikoisosaamista vaativat päivystykselliset tahdistin- ja ICD-ongelmat
 • ST-nousuinfarktipotilaan välitön pallolaajennushoito
 • Muut kardiologiset hätätilanteet
  • Henkeä uhkaavat rytmihäiriöt
  • Kardiogeeninen sokki
  • Nousevan aortan dissekaatio, jos vaaditaan kardiologin tekemää TEE-tutkimusta
  • Läppäkatastrofi (endokardiitti)
  • Tamponaatioepäily tai muu tilanne, joka saattaa vaatia perikardiumpunktion