Kardiologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireettömissä tilanteissa sähköinen lähete, mikäli mahdollista.

Sydänhätätilanteita varten on oma ohjeistuksena ammattilaisia varten.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Yksityiskohdat riippuvat tutkittavasta ongelmasta, mutta tiedot

 • potilaalla todetuista sairauksista
 • nykyoireesta
 • aiemmista tutkimuksista ja tuloksista
 • nykylääkityksestä
 • mahdollisista allergioista.

Konsultaatiot

Kardiologisista yleiskonsultaatioista vastaa päivystävä kardiologikonsultti. Kaikki kiireelliset puhelinkonsultaatiot suunnataan hänelle:

Kardiologiset internet-konsultaatiot

Mikäli kiireettömään konsultaatiopyyntöön liittyy EKG tai muu liitetiedosto, suosittelemme käyttämään Kardio-palvelua. Etäkonsultaatiot arkisin kello 8–15, vasteaika 4 tuntia.

Sydäninfarkti ilman ST-nousua

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus pyritään tekemään 24 tunnin kuluessa, jolloin konsultaatiot voidaan pääsääntöisesti hoitaa virka-aikana tai viikonloppuisin päiväaikaan.

ST-nousuinfarktipotilaan välitön pallolaajennushoito

Soittoa edeltävästi EKG:n lähetys paikallisesti sovitun käytännön mukaan joko sähköpostitse, musettamalla Fimlabiin tai faksaamalla numeroon 03 565 34008

Kardiologiset hätätilanteet päivystysaikana

Puhelin 03 311 69054, 24 h/vrk

 • Erikoisosaamista vaativat päivystykselliset tahdistin- ja ICD-ongelmat
 • ST-nousuinfarktipotilaan välitön pallolaajennushoito
 • Muut kardiologiset hätätilanteet
  • Henkeä uhkaavat rytmihäiriöt
  • Kardiogeeninen sokki
  • Nousevan aortan dissekaatio, jos vaaditaan kardiologin tekemää TEE-tutkimusta
  • Läppäkatastrofi (endokardiitti)
  • Tamponaatioepäily tai muu tilanne, joka saattaa vaatia perikardiumpunktion