Käsikirurgian läheteohjeet ja konsultaatiot

Päivystyslähete annetaan potilaalle mukaan ja ohjataan Acutaan.

Kiireellistä lähetettä ei saa tehdä päivystyspotilaista, joiden hoito tulee toteuttaa lähimmän kolmen vuorokauden sisällä. Näiden potilaiden osalta otetaan yhteyttä puhelimitse virka-aikana Taysin käsikonsulttiin ja päivystysaikana Acutan päivystäjään.

Kiireellinen lähete tehdään, jos on lääketieteellinen peruste, esimerkiksi epäily malignista tuumorista.

Lopullinen kiireellisyysarvio tehdään lähetteen arvioinnin yhteydessä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Esitiedot
  • Oleellinen anamneesi
  • Aikaisemmat sairaudet ja lääkitys
  • Kliinisen tutkimuksen löydökset
  • Tehdyt tutkimukset (kuvantamistutkimusten kuvat Taysin PACSiin) ja niiden tulokset
  • Tarvittaessa valokuva
  • Vammapotilaan vakuutusyhtiö
  • Perustelu, miksi lähetetään

Konsultaatiot

Päivystysasioissa puhelinkonsultaatio. Päivystysaikana yhteydenotto suoraan Acutan päivystäjään tai keskuksen kautta käsikirurgian takapäivystäjään, virka-aikana käsikirurgian konsulttiin.

Muulloin kirjallinen konsultaatiopyyntö, koska konsultaatiosta tulee kirjata sairauskertomukseen annettu ohje.