Keuhkoahtaumataudin läheteohjeet ja konsultaatiot

Keuhkosairauksien yksikön poliklinikat toimivat ainoastaan ajanvarauspoliklinikoina. Kiireelliset potilaat tulee lähettää Acutaan. Akuutin vaikean pahenemisvaiheen sairaalahoitoa tarvitsevat lähetetään päivystyslähetteellä.

Pyydämme toimittamaan lähetteet ensisijaisesti sähköisesti, liitteenä joko sähköisesti tai erikseen paperisena lähettynä kaikki tehdyt keuhkojen toimintakoe- ja röntgentutkimustulokset.

Päivitetty alueellinen COPD:n hoitoketju julkaistaan syksyn aikana Terveysportissa. Hoitoketjun päivitykseen liittyen teemme jatkossa jalkautuskierroksia ja järjestämme aiheeseen liittyviä koulutuksia PSHP:n alueen terveyskeskuksissa.

Ei-kiireellisiä lähettämisindikaatioita:

 • Erotusdiagnostiset ongelmat – onko kyseessä astma, COPD vai molemmat?
 • Työperäisen keuhkoahtaumataudin epäily
 • Hyvin nuorella iällä sairastuneet
 • COPD-epäily tupakoimattomalla
 • Pitkäaikaisen hengitysvajauksen epäily
 • Kirurgisen hoidon tarvearviot
 • Huono hoitovaste optimaalisesta ja kokonaisvaltaisesta hoidosta huolimatta
 • Vaativat työkykyarviot yhteistyössä työterveyshuollon kanssa
 • Vaativat kuntoutusarviot
 • Pitkälle edenneen sairauden hoitosuunnitelman teko

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Lähettämisen syy ja ongelman kuvaus
 • Esitiedot
  • tupakointi (askivuodet), ammatti ja mahdolliset työaltisteet, muut pitkäaikaissairaudet, lääkitys (erityisesti mahdollinen inhalaatiolääkitys ja lääkevaste), pahenemisvaiheiden lukumäärä/vuosi
 • ​Tehdyt tutkimukset
  • spirometria (liitteeksi käyrineen)
  • mahdollinen PEF-seuranta (liitteeksi käyrineen)
  • mahdolliset keuhkojen röntgenkuvat (siirretään joko sähköisesti PACSiin tai lähetetään erillisellä cd-levyllä)
 • Jos tehdään lähete happihoitoarvioon
  • potilas on vieroitettava ensin tupakasta pysyvästi
   • happihoidon edellytyksenä 6 kk edeltänyt tupakoimattomuus
  • muu hoito, kuten lääkehoito, optimoitu
  • muut hengitysvajausta aiheuttavat syyt poissuljettu ja hoidettu, kuten esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan vaikeutuminen
  • potilaan riittävä yhteistyökyky laitehoidon onnistuneeseen käyttöön (käyttö ≥ 15 h/vrk)
  • lähetteeseen kirjattu edellisen pahenemisvaiheen päivämäärä
  • mielellään myös happisaturaatiomittaustulos ilmahengityksellä

Konsultaatiot

Keuhkolääkäriä voi konsultoida puhelimitse sekä virka- että päivystysaikaan ensisijaisesti numerosta 03 311 67845.

Virka-aikana voi konsultoida hengitysapuvälineasioissa myös

 • kaksoispaineventilaattori (2PV) -hoitoon liittyvät asiat: asiantuntijahoitaja Sirpa Valonen, 03 311 63325
 • happihoitoon liittyvät asiat: kuntoutusohjaaja Katri Lindberg, 03 311 63236

Kiireettömiin paperikonsultaatioihin vastaa erikoislääkäri.