Kliinisen fysiologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Kaikkia tutkimuksia varten tarvitaan lähete, joka Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä laaditaan RIS-järjestelmään. Ulkopuoliset asiakkaat toimittavat lähetteen paperimuodossa.

Lähetteen on oltava järjestelmässä hyvissä ajoin ennen tutkimusta, kuitenkin viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä kello 14.

Ajanvaraukset tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Oberonin kautta. Ajanvarauksen täytyy olla Oberonissa tutkimusta edeltävänä päivänä kello 14:ään mennessä. Tämän jälkeen tutkimusajan seuraavaksi päiväksi voi varata vain puhelimitse: 03 311 66353.

Päivystystutkimukset

Samana päivänä voimme tehdä joitain tutkimuksia päivystysluonteisina, esimerkiksi hengitysfunktiotutkimuksia, kliinisiä rasituskokeita ja ultraäänitutkimuksia.

Päivystystutkimuksista on aina ensin soitettava ja ilmoitettava osastolle. Lähetteen on oltava RIS-järjestelmässä, kun potilas saapuu tutkimukseen.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oleelliset anamnestiset tiedot.
  • Tutkimuksen kannalta oleelliset statuslöydökset ja muilla tutkimusmenetelmillä saadut löydökset.
  • Potilaan lääkitys ennen koetta, mikäli se vaikuttaa kokeen tulokseen.
  • Selvä kysymyksenasettelu, miksi tutkimus pyydetään.

Konsultaatiot

Puhelinkonsultaatiot osastomme lääkäreille.