Kliinisen isotooppilääketieteen läheteohjeet ja konsultaatiot

Kaikkia tutkimuksia varten tarvitaan lähete, joka Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä laaditaan RIS-järjestelmään. Lähetteen on oltava järjestelmässä hyvissä ajoin ennen tutkimusta, kuitenkin viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä kello 14.

Samana päivänä voidaan tehdä vain joitakin päivystysluonteisia keuhkojen gammakuvauksia, luustokuvauksia ja nefrografioita. Päivystystutkimuksista tulee aina ensin ilmoittaa puhelimella tutkimusyksikköön.

Lähetteessä on hyvä mainita, miten nopeasti tutkimusta tarvitaan.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oleelliset anamnestiset tiedot.
  • Tutkimuksen kannalta oleelliset statuslöydökset ja muilla tutkimusmenetelmillä saadut löydökset.
  • Potilaan lääkitys ennen tutkimusta, mikäli se vaikuttaa tutkimuksen tulokseen.
  • Potilaan pituus ja paino.
  • Selvä kysymyksenasettelu, miksi tutkimus pyydetään.

Konsultaatiot

Puhelinkonsultaatiot yksikkömme lääkäreille.