Kroonisen C-hepatiitin hoito, läheteohjeet ja konsultaatiot

Krooninen C-hepatiitti on pitkäkestoinen, viruksen aiheuttama maksatulehdus, joka voi vuosien tai vuosikymmenien mittaan johtaa maksakirroosiin. Virus tarttuu verikontaktissa. Yleisin tartuntareitti on likainen huumeneula. Uusia tapauksia todetaan Suomessa vuosittain noin 1200.

Tauti todetaan laboratoriokokein ja sitä on eniten nuorilla aikuisilla. Ennuste on hyvä, mikäli virus saadaan lääkehoidolla häädettyä. Tämä onnistuu nykyisillä lääkkeillä suurimmassa osassa tapauksista. Suosituksena on hoitaa kaikki potilaat, joilla riskikäyttäytyminen on päättynyt ja hoitomyöntyvyys on hyvä.

Perusterveydenhuollossa määritetään diagnoosi, hoitoon soveltuvuus ja alla kuvattujen kriteereiden perusteella hoitopaikka.

Alkututkimukset perusterveydenhuollossa

Seulontatutkimus: vasta-ainetesti HCVAb

 • Jos positiivinen, tutkitaan virusmäärä: HCVNh tai HCVNhO

 • Jos tämä positiivinen, tutkitaan:

  • Krea, GFR, ALAT, HIVAgAb, HBsAg

  • APRI (fibroosimarkkeri)

  • Raskaustesti (fertiili-ikäiset naiset)

  • Vatsan uä, jos ALAT koholla

APRI-arvo määrittää jatkohoitopaikan:

 • APRI < 1:  hoito perusterveydenhuollossa.

 • APRI ≥ 1 tai GFR < 30 tai kyseessä uusintahoito : lähete Tays gastroenterologian poliklinikalle elastografiaa varten. Suurin osa potilaista palautuu elastografian jälkeen hoidettavaksi perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan vain edenneet fibroosit.

Perusterveydenhuollossa on tärkeää arvioida potilaan psyykkinen selviäminen, sekä kykeneekö potilas toteuttamaan hoidon. Tähän ottaa kantaa potilasta hoitanut lääkäri (tai lähete päihdepsykiatrian poliklinikalle Tays).

C-hepatiitin hoito

Lääkevaihtoehdot

 • Hoito kestää 2-3 kuukautta. Hoidon pituuden määrittää valittu valmiste.

 • Perusterveydenhuollossa on käytettävissä vuosina 2020-2021 seuraavat valmisteet:

  • Epclusa (sofosburiini + velpatasviiri) 12 viikkoa

  • Maviret (glekapreviiri + pibrentasviiri) 8 viikkoa

 • Ennen hoidon aloitusta tulee tarkistaa lääkeinteraktiot.

Lääkemääräyksen tekeminen

 • Lääkäri tekee lääkemääräyksen ”Lääkemääräys avohoitoon” –kaavakkeella, jossa määrätään potilaan koko lääkekuuri kerralla.

 • Sairaala-apteekki / Lääkekeskus toimittaa koko hoitojakson lääkkeet kerralla hoitoyksikköön, josta potilas hakee yhden kuukauden lääkkeet kerralla. Näin minimoidaan mahdollinen lääkehävikki.

Hoitovasteen mittaaminen

 • 3 kuukauden kuluttua hoidon loppumisesta mitataan virusmäärä (HCVNh tai HCVNhO)

 • Jos virusmäärä on negatiivinen, hoito on onnistunut

Lisätietoja

 • Tays gastroenterologikonsultti, puhelin 03 3116 9349.

 • Tays maksahoitaja Maarit Koskela, puhelin 03 3116 3123.

Vastuuhenkilöt

Erikoislääkäri Tuula Mäkelä