Kroonisten haavojen läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireellisyys arvioidaan lähetetietojen perusteella vastaanottavassa yksikössä. Kiireelliset potilaat pääsevät hoitoon viikon sisällä lähetteen saapumisesta, ei-kiireelliset noin kuukaudessa.

Päivystyslähetteellä lähetetään ensiapuun potilaat, joilla on krooninen haava ja yleisoireinen infektio. Kriittisestä iskemiasta aiheutuvat haavat lähetetään verisuonikirurgian poliklinikalle.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Etiologian mukainen diagnoosi
 • Potilaan perussairaudet (ennen kaikkea DM, ASO, immunosupressiiviset taudit/hoidot)
 • Käytössä oleva lääkitys
 • Edeltävät alaraajoihin kohdistuneet vammat, laskimotukokset, erysipelakset ja leikkaukset
 • Paino/BMI
 • Tupakointi
 • Haava-anamneesi:
  • syntymekanismi ja kesto
  • mahdollinen katkokävelyoire tai raajan leposärky
  • haavakipu
  • käytetty turvotuksen estohoito
  • käytössä olleet paikallishoidot
  • toteutettu kevennyshoito, asentohoito, decubitusapuvälineet
 • Kliininen status:
  • haavan syvyys, sijainti ja koko
  • kliinisen infektion merkit
  • haavan ympäristö (turvotus, pigmentaatio, ekseema, suonikohjut, lipodermatoskleroosi)
  • sykepalpaatiolöydös (arteria dorsalis pedis ja arteria tibialis posterior) ja
  • nilkka-olkavarsipainesuhde (ABI-indeksi)
  • ihotunto monofilamentilla ja värinätunto
 • Tulokset mahdollisesti tehdyistä kuvantamistutkimuksista, laboratoriokokeista ja (verisuonikirurgin) konsultaatioista
 • Digitaalinen valokuva haavasta, jos mahdollista (PACS-järjestelmään tai levykkeellä)
 • Lähettäjän ja kotisairaanhoitajan yhteystiedot puhelinnumeroineen

Konsultaatiot

Sähköinen tai paperikonsultaatio on suositeltavin kiireettömissä tapauksissa. Mikäli mahdollista, valokuva haavasta tulisi liittää konsultaatiopyyntöön tai tallentaa PACS-järjestelmään.

Puhelinkonsultaatio on suositeltava vain kiireellisissä tapauksissa: 03 311 67550.

Haavanhoidon asiantuntijahoitaja antaa ohjeita haavoja hoitaville henkilöille tarvittaessa myös puhelimitse: 03 311 67534.