Kuntoutustutkimuksen läheteohjeet

Kuntoutustutkimuksen tarkoitus on selvittää tutkittavan kuntoutumismahdollisuuksia. Henkilön sairauksien ja vammojen merkitystä arvioidaan suhteessa työ- ja toimintakykyyn ja huomioidaan psykososiaalinen kokonaistilanne. Laaditaan yksilöllinen ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutussuunnitelma. Diagnostiikka ja sairauksien hoito eivät ole kuntoutustutkimuksen perustehtäviä.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 1. Lähettäjän ja asiakkaan yhteystiedot (ajankohta, jolloin lähettäjä on puhelimitse tavoitettavissa), osallistuuko lähettäjä mahdolliseen verkostopalaveriin

 2. Työstatus ja perhetilanne: ammatti, onko työsuhde voimassa ja milloin asiakas on ollut viimeksi työssä, onko yksinasuva vai perheellinen

 3. Etuus- ja lausuntotilanne: palkka/ sairauspäiväraha/ kuntoutustuki/ työttömyysetuus, mihin asti ajankohtainen B-lausunto ulottuu ja kuka sen on laatinut

 4. Asiakkaan tiedossa olevat diagnoosit

 5. Lyhyt kuvaus keskeisestä ongelmasta, jonka vuoksi kuntoutustutkimusta tarvitaan, ja mikä tutkittavan tilanteessa huolestuttaa lähettäjää

 6. Asiakkaan/kuntoutujan asioita hoitaneet tahot:

  • työterveyshuollon rooli asian hoitamisessa, onko tietoinen lähetteestä kuntoutustutkimukseen
  • mitä on jo tehty ja kenen toimesta ongelman ratkaisemiseksi (hoito- ja kuntoutustoimet, työkykyarviotoimenpiteet)
  • asiakkaan suostumus yhteistyöhön eri hoitotahojen kanssa

 7. Tavoitteet/odotukset kuntoutustutkimukselle lähettäjän ja asiakkaan näkökulmasta

  • työelämässä pysyminen/ työelämään paluu / työelämään pääseminen (nuoret)/ (osa)eläkeratkaisu
  • ammatillisen ja/tai lääkinnällisen kuntoutumisen edellytysten selvittely/ kuntoutussuunnitelma / työkykyarvio/ eläke-edellytysten arvio/ muu, mikä

Pyydämme liittämään lähetteeseen kopiot aiempien tutkimusten alkuperäisistä lausunnoista (kuten lab-, rtg- ja knf-tutkimuksista, psykologisista tutkimuksista), lääkityslistan, kopiot B-lausunnoista.