Kuulovikojen läheteohjeet ja konsultaatiot

Kiireellistä konsultaatiota tai hoitoa vaatii äkillinen kuulonalenema aiemmin normaalikuuloisella potilaalla. Vähitellen kehittynyt ei-tulehduksellinen kuulovika ei vaadi kiireellistä hoitoa.

Seuraavissa tapauksissa lähete tehdään kuulokeskukseen:

  • Epäilty ikähuonokuuloisuus
  • Meluvamman aiheuttama kuulovika
  • Molempien korvien kuulovika, potilaalla jo kuulokoje käytössä
  • Kaikki lasten ei-tulehdukselliset kuulovikaepäilyt ohjataan kuulokeskukseen

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Kuvaus kuuloviasta ja sen liitännäisoireista, huimaus ja tinnitus
  • Aiemmat korvakirurgiset toimenpiteet, kuulokojekuntoutus
  • Ammatti, oireiden kesto ja kuulovian vaikutus potilaan työkykyyn
  • Perusterveydenhuollossa tehty kliininen korvastatus ja mahdolliset kuulontutkimustulokset

Konsultaatiot

Puhelinkonsultaatio päivystys- ja tarvittaessa kiireisessä tilanteessa.