Läheteohje rintojen pienennysleikkaukseen (reduktioplastia)

 • Läheteohje rintojen pienennysleikkaukseen (reduktioplastia)

  Julkisessa terveydenhuollossa reduktioplastia tehdään aina terveyssyistä oireita aiheuttavan rintojen suuren koon takia. Julkisella puolella tehdyssä rintojen pienennyksessä poistetaan vähintään 300-400 g rintarauhaskudosta/per puoli. Julkisella puolella ei tehdä pelkkiä rintojen kohotuksia  (esim. imetyksen jälkeen roikkuvat rinnat, joissa pelkkää nahkaylimäärää).

  Lähetteen hyväksymisperiaatteina ovat:

  Kookkaista rinnoista aiheutuvat oireet

  Tyypillisimpiä oireita ovat niska- ja hartiaseudun kivut, päänsärky, rintaliivien olkaimien aiheuttamat painaumat hartioilla sekä rinnanaluspoimujen hautuminen ja rikkoutuminen. Potilaiden kuvaamia haittoja ovat myös hankaluus löytää sopivia rintaliivejä tai istuvia vaatteita ja liikuntaharrastusten rajoittuminen.

  Painoindeksi alle 30 kg/m2

  Ylipainoisia potilaita kehotetaan ensin laihduttamaan, jolloin leikkauskomplikaatioiden ja anestesian riskit ovat vähäisemmät ja rintojen lopullinen leikkaustulos on pysyvämpi.

  Tupakoimattomuus

  Tupakointi heikentää leikkaushaavan paranemista ja altistaa infektioille. Jos potilas tupakoi, lähettävän lääkärin tulisi ohjata hänet lopettamaan tupakointi ja tarjota tukea (ryhmä, nikotiinikorvaustuotteet) ennen lähetteen tekemistä.

  Lähetteeseen on liitettävä valokuvat rinnoista (3 projektiota: edestä ja molemmilta sivuilta). Valokuvat liitetään ensisijaisesti PACSiin. Mikäli kuvien toimittamisessa on ongelmaa, voit olla yhteydessä plastiikkakirurgian sihteeriin (puhelin 03-31166443).

  Tupakointitietojen, painoindeksin tai valokuvien puuttuminen hoitoarvioon lähetettäessä on peruste lähetteen palauttamiselle täydennystä varten.

  Leikkauksia tehdään pääsääntöisesti vähintään 18 vuotta täyttäneille. Vain erityistapauksissa (esim. gigantomastia) leikkausta voidaan harkita alle 18 vuotiaille potilaille.