Lasten endokrinologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti, mikäli mahdollista.

Otamme huomioon lähettäneen lääkärin ehdotuksen kiireellisyysarviosta, mutta lopullisen arvion tekee lähetteen käsittelevä erikoislääkäri.

Jos lapsella tai nuorella epäillään tyypin 1 diabetesta, hänestä tehdään sähköinen päivystyslähete lasten päivystykseen.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oirekuvaus ja todetut löydökset
  • Ajan tasalla oleva kasvukäyrä, pituudet ja painot myös numeroina
  • Tieto lapsen tai nuoren puberteettiasteesta sekä tiedot vanhempien mitoista ja murrosikäkehityksen aikataulusta, mikäli lähete liittyy kasvuun tai murrosikäkehitykseen.
  • Kysymyksenasettelu
  • Perheen ajantasaiset yhteystiedot
  • Tulkin tarve

Katso myös tarkemmat lastentautien läheteohjeet

Konsultaatiot

Kirjallinen tai puhelinkonsultaatio: 03 311 611 (vaihde).