Lasten gastroenterologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti, mikäli mahdollista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oirekuvaus
  • Kasvu
  • Aikaisemmin otettujen labaratoriokokeiden vastaukset
  • Kuvantamislöydökset
  • Lääkitys

Konsultaatiot

Konsultaatiot puhelimitse keskuksen kautta: 03 311 611.