Lasten kipupoliklinikan läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteen tekee lääkäri, joka on tutkinut lapsen ja tuntee lapsen. Huolellisesti laadittu lähete on tärkeä, sillä sen perusteella arvioidaan, kuinka pian potilas otetaan sairaalatutkimuksiin ja -hoitoon.

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti, mikäli mahdollista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Lähetteen syynä olevien oireiden yksityiskohtainen kuvaus kuten oireiden alku, terveydentila ennen oireilun alkua, mahdolliset laukaisevat tai pahentavat tekijät
 • Tehtyjen tutkimusten löydökset, kopiot tutkimusvastauksista ja lausunnoista
 • Annettu hoito ja hoitovaste
 • Mahdolliset koulupoissaolot, miten oireilu vaikuttanut koulunkäyntiin
 • Status
 • Kasvu ja kehitys
 • Rokotukset
 • Perhe- ja sosiaalinen tilanne lyhyesti
 • Lapsen muut sairaudet
 • Jatkohoidosta vastaava lääkäri
 • Lapsen/nuoren koulu/opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot

Katso myös tarkemmat lastentautien läheteohjeet

Konsultaatiot 

Virka-aikana

Päivystysaikana päivystävä lastenlääkäri: 03 311 64546