Lasten päivystyksen läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähete toimitetaan sähköisesti, mikäli mahdollista. Muuten potilaan mukana tai faksilla.

Lasten päivystyspoliklinikalle lähetetään erikoissairaanhoitoa vaativat alle 16-vuotiaat lapset. Kuitenkin lapset, jotka vaativat kirurgin tai psykiatrin hoitoa, lähetetään Acutaan.

Tapaturmapotilaista lastentautien päivystykseen lähetetään sähköiskun saaneet, hukuksissa olleet ja käärmeen pureman vuoksi hoitoon hakeutuneet lapset. Jos epäillään vierasesinettä hengitysteissä, ohjataan lapsi lasten päivystyspoliklinikalle.

Trauma- ja palovammapotilaat lähetetään Acutaan kirurgin arvioon.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Oireet
  • Tutkimuslöydökset
  • Otetut tutkimukset ja niiden vastaukset (laboratorio, röntgen)
  • Ajantasaiset yhteystiedot vanhemmille

Katso myös tarkemmat lastentautien läheteohjeet

Konsultaatiot

Päivystysaikaiset konsultaatiot tehdään puhelimitse lastentautien päivystäjälle.