Lasten sydänsairauksien läheteohjeet ja konsultaatiot

Jos lapsi on oireinen tai on epäily imeväisikäisen merkittävästä sydänviasta, on tehtävä kiireinen lähete. Tuolloin kannattaa kuitenkin neuvotella potilaasta konsultoivan lastenkardiologin kanssa, puhelin 03 311 65695.

Kiireinen lähete arvioidaan samana päivänä ja samalla määritellään ohjelmoitavien tutkimusten kiireellisyys. Kiireetön lähete käsitellään viikon kuluessa ja tutkimukset ohjelmoidaan lähetetietojen perusteella tehtäviksi kolmen kuukauden kuluessa.

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti. Mikäli EKG tai muu dokumentti rytmihäiriöstä, esimerkiksi ambulanssissa otettu nauhoitus, ei näy Fimlabin sähköisessä arkistossa, se toimitetaan postitse.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Oireet
 • Tiedot lapsen sairauksista ja lääkityksestä
 • Tieto fyysisestä jaksamisesta
 • Suvun sydänsairaudet, epäselvät äkkikuolemat
 • Status
  • Sydämen kuuntelulöydös; myös tieto siitä, kuuluuko sivuääni selästä
  • Maksan koko
  • Reisivaltimopulssit
  • Verenpaine oikeasta kädestä ja jalasta
 • Tutkimukset: EKG, rytmihäiriössä oireen aikainen EKG

Aiheet erikoissairaanhoidon lähetteeseen

 • Alle 6 kuukauden ikäinen lapsi
 • Oireinen vauvaikäinen
 • Puuttuvat tai heikot reisivaltimopulssit
 • Kädestä mitattu systolinen verenpaine on korkeampi kuin jalasta mitattu (mittaukset makuulla)
 • Sivuääni
  • Kuuluu parhaiten selästä
  • On voimakas, gradus 3/6 tai voimakkaampi
  • Jatkuva, ei häviä makuulla
  • Parhaiten aortta- tai pulmonaalialueelta kuuluva sivuääni
  • Toinen sydänääni on pysyvästi jakautunut
  • Ainoastaan diastolessa kuuluva sivuääni
 • Rasitukseen liittyvä tajunnanmenetys
 • Rytmihäiriöepäily sydänleikatulla tai sydänsairaalla lapsella
 • Suvun perinnöllinen sydänsairaus: sydänlihaksen sairaus, perinnöllinen rytmihäiriösairaus vanhemmilla tai sisaruksella (ensimmäisen asteen sukulainen)

Konsultaatiot

Konsultaatio on mahdollinen paperikonsultaationa tai kiireellisessä asiassa puhelimitse: 03 311 65695 (konsultoiva lastenkardiologi).

Jos lapsen voinnin tai tutkimustulosten perustella herää epäily merkittävästä sydänviasta, on hyvä konsultoida lastenkardiologia läheteaikataulusta.

Virka-ajalla konsultaatioita hoitaa konsultoiva lastenkardiologi, päivystysajalla konsultaatiot ohjataan lastentautien päivystäjälle.

Konsultoiva lastenkardiologi voi olla kiireinen tai tekemässä ultraäänitutkimusta, jolloin hän ei voi ottaa hoitaakseen kiireetöntä konsultaatiota. Tällöin asian voi hoitaa myöhemmin, seuraavana päivänä tai paperikonsultaationa.