Lasten sydänsairauksien läheteohjeet ja konsultaatiot

Jos lapsi on oireinen tai on epäily imeväisikäisen merkittävästä sydänviasta, on tehtävä kiireinen lähete. Tuolloin kannattaa kuitenkin neuvotella potilaasta konsultoivan lastenkardiologin kanssa, puhelin 03 311 65695.

Kiireinen lähete arvioidaan samana päivänä ja samalla määritellään ohjelmoitavien tutkimusten kiireellisyys. Kiireetön lähete käsitellään viikon kuluessa ja tutkimukset ohjelmoidaan lähetetietojen perusteella tehtäviksi kolmen kuukauden kuluessa.

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti. Mikäli EKG tai muu dokumentti rytmihäiriöstä, esimerkiksi ambulanssissa otettu nauhoitus, ei näy Fimlabin sähköisessä arkistossa, se toimitetaan postitse. Paras käsitys mahdollisesta rytmihäiriöistä saadaan, kun tarvittavat lisätutkimukset (Holter ja rasituskoe) tehdään lasten sydänpoliklinikan kautta, jolloin tutkimuksen koko sisältö on nähtävissä. 

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Oireet
 • Tiedot lapsen sairauksista ja lääkityksestä
 • Tieto fyysisestä jaksamisesta sekä kasvusta
 • Sivuääni-lähetteessä maininta, onko kuulunut aiemmin ja onko sydäntutkimuksia tehty aiemmin 
 • Suvun sydänsairaudet/sydänlihassairaudet, rytmihäiriöt, epäselvät äkkikuolemat
 • Status
  • Sydämen kuuntelulöydös
   • Sivuäänen voimakkuus, ajoitus ja kuuntelulöydöksen kuvailu (karhea vai soinnillinen) 
   • Sivuäänen paras kuuluvuusalue; myös tieto siitä, kuuluuko sivuääni selästä 
  • Maksan koko
  • Reisivaltimopulssit
  • Verenpaine oikeasta kädestä ja jalasta 2 luotettavaa mittausta/raaja
 • Tutkimukset: EKG, rytmihäiriössä oireen aikainen EKG

Katso myös tarkemmat lastentautien läheteohjeet

Aiheet erikoissairaanhoidon lähetteeseen

 • Alle 6 kuukauden ikäinen lapsi
 • Oireinen vauvaikäinen
 • Puuttuvat tai heikot reisivaltimopulssit
 • Kädestä mitattu systolinen verenpaine on korkeampi kuin jalasta mitattu (mittaukset makuulla)
 • Sydänvikaan sopiva sivuääni, johon voi viitata mm.
  • Sivuäänen kuuluminen selästä 
  • Voimakas sivuääni, gradus 3/6 tai voimakkaampi 
  • Systodiastolinen sivuääni, joka ei häviä makuulla 
  • Parhaiten aortta- tai pulmonaalialueelta kuuluva sivuääni 
  • Pysyvästi jakautunut toinen sydänääni 
  • Ainoastaan diastolessa kuuluva sivuääni 
 • Rasitukseen liittyvä tajunnanmenetys
 • Rytmihäiriöepäily sydänleikatulla tai sydänsairaalla lapsella
 • Suvun perinnöllinen sydänsairaus: sydänlihaksen sairaus, perinnöllinen rytmihäiriösairaus vanhemmilla tai sisaruksella (ensimmäisen asteen sukulainen)

Konsultaatiot

Konsultaatio on mahdollinen paperikonsultaationa tai kiireellisessä asiassa puhelimitse: 03 311 65695 (konsultoiva lastenkardiologi).

Jos lapsen voinnin tai tutkimustulosten perustella herää epäily merkittävästä sydänviasta, on hyvä konsultoida lastenkardiologia läheteaikataulusta.

Virka-ajalla konsultaatioita hoitaa konsultoiva lastenkardiologi, päivystysajalla konsultaatiot ohjataan lastentautien päivystäjälle.

Konsultoiva lastenkardiologi voi olla kiireinen tai tekemässä ultraäänitutkimusta, jolloin hän ei voi ottaa hoitaakseen kiireetöntä konsultaatiota. Tällöin asian voi hoitaa myöhemmin, seuraavana päivänä tai paperikonsultaationa.