Lasten uniapnean läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteen tekee aina lääkäri, joka tuntee ja on tutkinut lapsen. Lähetteen perustana täytyy olla kysymyksenasettelu eli selkeä kuvaus siitä, mitä erikoissairaanhoidolta toivotaan.

Korvataudeille lähetetään ensisijaisesti ne lapset, joilla ei ole mitään kehityksellistä pulmaa, päänsärkyä, päivälevottomuutta yms. Epäselvissä tilanteissa suosittelemme puhelinkonsultaatiota.

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti, mikäli mahdollista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Perheen yhteystiedot ja sosiaalinen tilanne
  • Osoite/osoitteet ja puhelinnumerot
 • Muut yhteystiedot: neuvola, päiväkoti, koulu
 • Koti- tai asiointikieli, tulkin tarve
 • Hoitopaikka
  • Koti, päivähoito, muu
 • Tiedot lapsen tai nuoren varhaisvaiheista ja muista sairauksista
 • Tiedot lähisuvun sairauksista
 • Säännöllinen tai tarvittava lääkitys
 • Oireet
  • Kuinka usein kuorsaa?
  • Onko muita oireita uneen liittyen?
 • Lähettävän lääkärin tai perusterveydenhuollon tekemien tutkimusten löydökset ja tulokset
  • Nielun statuslöydös
  • Kasvutiedot (neuvola- ja koulutarkastukset)
  • Laboratorio-, kuvantamis- ym. tutkimukset
 • Onko risaleikkauksia tehty?
 • Lapsen jatkohoidosta vastaava lääkäri

Konsultaatiot

Kiireettömät konsultaatiot sähköisellä lähetteellä tai puhelimitse: 044 472 8189 (Outi Saarenpää-Heikkilä).

Kiireelliset puhelinkonsultaatiot