Lasten uniapnean läheteohjeet ja konsultaatiot

Pediatrisen kuorsaavan potilaan tutkiminen perusterveydenhuollossa

Jos lapsi kuorsaa terveenä ollessaan useampina öinä ja oire jatkuu useampia kuukausia, jatkotutkimukset ovat indisoituja.

 1. Anamneesissa erityisesti huomioitavaa
  1. Perussairaudet ja lääkitykset
  2. Kuinka usein/paljonko kuorsaa? Onko havaittu hengityskatkoksia?
  3. Onko päiväväsymystä tai vaikea herätä aamuisin?
  4. Onko suuhengitystä? Nukkuuko niska ekstensiossa?
  5. Esiintyykö ylivilkkausoireita tai keskittymisvaikeuksia?
  6. Onko yöuni katkonaista? Onko yökastelua tai -hikoilua?
  7. Esiintyykö päänsärkytaipumusta?
 2. Statuksessa erityisesti huomioitavaa
  1. Nielurisojen koko (luokittelu: Friedman). Kitarisan koon arvio, kurkunpään tarkistus. Nasofiberoskopia tarvittaessa ja ko-operaation salliessa.
  2. Onko suuhengitystä?
  3. Kasvojen mittasuhteet, suulaen leveys/kapeus.
  4. Pituus ja paino (ISO-BMI https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/pgr00068/search/iso-bmi, Uranuksen kasvunseuranta)
 3. Jatkotutkimukset ja hoito
  1. Lievissä oireissa tilannetta voidaan seurata tai kokeilla nenäkortisonia/montelukastia
  2. Lähete KNK-poliklinikalle: yli 1-vuotiaat, joilla ei ole merkittäviä perussairauksia
  3. Lähete lasten keuhkopoliklinikalle: alle 1-vuotiaat sekä lapset, joilla on vaikea keuhko-, sydän- tai neurologinen sairaus.

Konsultaatiot

Kiireettömät konsultaatiot sähköisellä lähetteellä tai puhelimitse: Eero Lauhkonen

Puhelinkonsultaatiot

 • Tays-korvakonsultti 
 • lasten keuhkosairauksien poliklinikka 044 472 8600 (ti, to, pe)