Lastenneurologian läheteohjeet ja konsultaatiot

Lähetteen tekee aina lääkäri, joka tuntee ja on tutkinut lapsen. Lähetteen perustana täytyy olla kysymyksenasettelu eli selkeä kuvaus siitä, mitä erikoissairaanhoidolta toivotaan.

Lähetteeseen normaali kiireellisyysmerkintä. Lapsi, jolla epäillään epilepsiaa, tulee lähettää päivystys- tai kiireellisenä potilaana. Epäselvissä tilanteissa suosittelemme puhelinkonsultaatiota.

Pyydämme toimittamaan lähetteet sähköisesti, mikäli mahdollista.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Perheen yhteystiedot ja sosiaalinen tilanne
  • Osoite/osoitteet ja puhelinnumerot
 • Muut yhteystiedot: neuvola, päiväkoti, koulu
 • Koti- tai asiointikieli, tulkin tarve
 • Hoitopaikka
  • Koti, päivähoito, muu
 • Tiedot lapsen tai nuoren varhaisvaiheista ja muista sairauksista
 • Tiedot lähisuvun sairauksista
 • Säännöllinen tai tarvittava lääkitys
 • Lähetteen syynä olevan oireen tai sairauden yksityiskohtainen kuvaus
  • Alkuvaiheet, eteneminen ja nykytila tai
  • Kohtausoireiden ennakko-/esioireet, oireiden eteneminen, kesto, tajunnanhäiriön aste ja jälkioireet
 • Lähettävän lääkärin tai perusterveydenhuollon tekemien tutkimusten löydökset ja tulokset
  • Kliininen status
  • Kasvutiedot (neuvola- ja koulutarkastukset)
  • Laboratorio-, kuvantamis- ym. tutkimukset
 • lapsen jatkohoidosta vastaava lääkäri

Lähetteen liitteenä tarvittaessa

 • Palaute neuvolasta, päiväkodista tai koulusta
 • Tiedot lapsen tai nuoren aikaisemmista tukitoimista ja hoitopaikoista
  • Tehdyt kuntoutus-, palvelu- ja tukisuunnitelmat
 • Palautteet lapselle tehdyistä fysio-, toiminta- tai puheterapia-arvioinneista ja jatkosuunnitelmista
  • Seuranta- ja mahdollinen terapiasuunnitelma
  • Palautteet toteutuneista terapioista
 • Psykologin tutkimusten yhteenvedot ja kopiot testipöytäkirjoista
  • Suoraan lastenneurologian yksikön psykologeille
 • Kuka kotikunnassa koordinoi lapsen ja nuoren tarvitsemat tukitoimet

Konsultaatiot

Kiireettömissä konsultaatioissa sähköinen lähete.

Puhelinkonsultaatiot