Lastenpsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Lastenpsykiatrian lähete kertoo, miksi lapsi ja perhe lähetetään erikoissairaanhoitoon. Hyvä lähete välittää perusterveydenhuollon kysymyksenasettelun erikoissairaanhoidon yhteistyökumppaneille.

Tarvittaessa lähete voidaan palauttaa täydennettäväksi tai lähetteen perustella annetaan neuvontaa mahdollisista lisätutkimuksista avoterveydenhuollossa.

Päivystyslähetteet toimitetaan erikoissairaanhoitoon sähköisesti, faksilla tai potilaan mukana.

Jos alle 13-vuotiaalla epäillään syömishäiriötä, erityisesti laihuushäiriötä, lähete tehdään sekä lastenpsykiatrian että lastentautien poliklinikalle.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Lähetteessä ilmoitettujen perheen yhteystietojen tulee olla varmasti oikein!
 • Perusterveydenhuollosta on sovittava yhteyshenkilö, joka on myös perheen tiedossa, erikoissairaanhoidon yhteistyötä varten.

Kiireetön lähete

Lähetelomake B1 ja lähetepohja:

 • Tays lastenpsykiatrian lähetepohja on valmiina B1-lähetelomakkeessa niissä organisaatioissa, joiden tietojärjestelmiin se on ollut mahdollista liittää.
 • Muut lähettäjät voivat käyttää lähetepohjaa. Otsikot ovat B1-lomakkeen mukaisia. Pohja sisältää erityisesti lastenpsykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynnistämiseen tarvittavia tietoja.

LAPS-lomake liitetään aina lähetteeseen.

 • LAPS-lomake ei korvaa muita lähetteelle asetettuja vaatimuksia: lapsen kehitystä, oireiden ilmaantumista ja esiintymistä, perheen elämäntilannetta ja jo tehtyjä tutkimuksia ja annettua hoitoa on edelleen tarpeen kuvata lähetteessä.
 • Ilman LAPS-lomaketta Tays lastenpsykiatrian klinikalla voidaan vastaanottaa päivystyslähetteet, muilta erikoisaloilta tulevat konsultaatiolähetteet ja 0–3-vuotiaista lapsista tehdyt lähetteet.

Kiireellinen lähete

 • B1-lähetepohja ja LAPS-lomake kuten yllä tai
 • Tarkkailulähete M1-lomakepohjalle

Konsultaatiot

Konsultaatiot pyydetään ensisijaisesti lääkärin kirjallisella tai sähköisellä lähetteellä. Konsultaatiopyyntö osoitetaan lastenpsykiatriaan (PLP), josta se ohjataan eteenpäin tarkoituksenmukaiseen yksikköön. Pyynnössä on syytä mainita, toivotaanko tietyn yksikön kannanottoa. 

 • Lasten traumapsykiatrian yksikkö (LPST)
 • Lasten neuropsykiatrian yksikkö (LPSN)
 • Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö (LPSP)
 • Lasten säätelyhäiriöpsykiatrian yksikkö (LPSS)
 • Lastenpsykiatrian asiantuntijapalvelut (LPSA) – akuutti-, konsultaatio- ja psykoterapiatyöryhmät

Lastenpsykiatrian asiantuntijapalveluiden konsultaatioryhmä tarjoaa konsultaatiota kaikille lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille. Työryhmää voi konsultoida myös puhelimitse. Konsultaatiotyöryhmä ottaa vastaan puhelut, jotka koskevat lapsia, jotka eivät ole lastenpsykiatrian klinikan tutkimuksessa tai hoidossa.

 • Puhelinkonsultaatiot arkisin kello 9–14: 050 5734 454
 • Faksi: 03 311 69411
 • Soittopyynnöt: 03 311 66715 (asiakaspalvelusihteeri)