Lastenpsykiatrian läheteohjeet ja konsultaatiot

Tays lasten- ja nuorisopsykiatrian päivystys toteutetaan kyseisten erikoisalojen yhteistoimintana lasten ja nuorten sairaalassa, Tays Keskussairaalan L-rakennus. Lasten- ja nuorisopsykiatrian vastuualueilla on yhteinen etupäivystäjä arkisin kello 15–08 ja viikonloppuisin perjantaista kello 15 maanantaihin kello 8.

Päivystyslähete

Lasten- ja nuorisopsykiatrian päivystykseen tullaan aina lähetteellä. Vanhemman tai huoltajan asemassa olevan mukana olo päivystystilanteessa on välttämätön. Yksikön, joka lähettää lapsen tai nuoren päivystykselliseen arvioon, tulee varmistaa, että lapsen asioista vastaava aikuinen (vanhempi, sijaishuoltopaikan edustaja, lapsen oma tai päivystävä sosiaalityöntekijä) tulee paikalle arvioon.

Alle 13-vuotiaat lapsipotilaat

Päivystyksellisiä syitä lastenpsykiatriseen arvioon ovat tilanteet, joissa epäillään akuuttia ja vakavaa mielenterveydenhäiriötä. Lapsella on vakavaa psyykkistä oireilua, lapsen toimintakyky on romahtanut ja hänen sosiaalisesta turvallisuudestaan on merkittävä huoli.

Päivystys- tai tarkkailulähete on perusteltu seuraavissa tilanteissa:

 • itsetuhoisuus (vaarahakuinen tai itseä vahingoittava käytös, itsetuhoiset yllykkeet ja suunnitelmat tai itsemurhayritys)
 • psykoottisuus tai sen epäily (harhat, todellisuuden tajun poikkeama)
 • vakavat impulssikontrollin häiriöt (vakava väkivallan uhka, kontrolloimaton aggressiivisuus)
 • vakava syömishäiriö (somaattisen tilan arvio lastentaudeilla on ensisijaista)
 • psyykkisesti vakavasti oireilevilla lapsilla joskus perheen vakavat vuorovaikutusongelmat, perheen kriisi tai kielteisen kierteen katkaiseminen puoltavat päivystysarviota lastenpsykiatrialla

Lastenpsykiatrialle päivystyslähetteen tekemisen lisäksi lähettävän tahon tulee olla yhteydessä:

 • virka-aikana osastoyksikön koordinoivaan hoitajaan (puh. 03 311 63570)
 • virka-ajan ulkopuolella akuuttiosaston päivystävään hoitajaan (puh. 03 311 63570). Tämä mahdollistaa varautumisen tarvittaviin lapsen päivystysarviokäynnin järjestelyihin.

Lastenpsykiatrian lähete kertoo, miksi lapsi ja perhe lähetetään erikoissairaanhoitoon. Hyvä lähete välittää perusterveydenhuollon kysymyksenasettelun erikoissairaanhoidon yhteistyökumppaneille. Tarvittaessa lähete voidaan palauttaa täydennettäväksi tai lähetteen perustella annetaan neuvontaa mahdollisista lisätutkimuksista avoterveydenhuollossa.

Päivystyslähetteet toimitetaan erikoissairaanhoitoon sähköisesti, faksilla tai potilaan mukana.

Jos alle 13-vuotiaalla epäillään syömishäiriötä, erityisesti laihuushäiriötä, lähete tehdään sekä lastenpsykiatrian että lastentautien poliklinikalle.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Lähetteessä ilmoitettujen perheen yhteystietojen tulee olla varmasti oikein!
 • Perusterveydenhuollosta on sovittava yhteyshenkilö, joka on myös perheen tiedossa, erikoissairaanhoidon yhteistyötä varten.

Kiireetön lähete

Lähetelomake B1 ja lähetepohja:

 • Tays lastenpsykiatrian lähetepohja on valmiina B1-lähetelomakkeessa niissä organisaatioissa, joiden tietojärjestelmiin se on ollut mahdollista liittää.
 • Muut lähettäjät voivat käyttää lähetepohjaa. Otsikot ovat B1-lomakkeen mukaisia. Pohja sisältää erityisesti lastenpsykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynnistämiseen tarvittavia tietoja.

LAPS-lomakePikkuLAPS-lomakeLAPS-blankettInfant MHAChild MHA  liitetään aina lähetteeseen.

 • LAPS-lomake ei korvaa muita lähetteelle asetettuja vaatimuksia: lapsen kehitystä, oireiden ilmaantumista ja esiintymistä, perheen elämäntilannetta ja jo tehtyjä tutkimuksia ja annettua hoitoa on edelleen tarpeen kuvata lähetteessä.
 • Ilman LAPS-lomaketta Tays lastenpsykiatrian klinikalla voidaan vastaanottaa päivystyslähetteet, muilta erikoisaloilta tulevat konsultaatiolähetteet ja 0–3-vuotiaista lapsista tehdyt lähetteet.

Kiireellinen lähete

 • B1-lähetepohja ja LAPS-lomake kuten yllä tai
 • Tarkkailulähete M1-lomakepohjalle

Konsultaatiot

Konsultaatiot pyydetään ensisijaisesti lääkärin kirjallisella tai sähköisellä lähetteellä. Konsultaatiopyyntö osoitetaan lastenpsykiatriaan (PLP), josta se ohjataan eteenpäin tarkoituksenmukaiseen yksikköön. Pyynnössä on syytä mainita, toivotaanko tietyn yksikön kannanottoa. 

 • Lastenpsykiatrian osasto- ja akuuttihoidon yksikkö (LPSO)
 • Lasten neuropsykiatrian yksikkö (LPSN)
 • Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö (LPSP)
 • Lastenpsykiatrian avohoidon yksikkö (LPSH) myös psykoterapiatiimi
 • Lastenpsykiatrian alkuarvioyksikkö (LPSA)