Lastentautien läheteohjeet ja konsultaatiot

Pyydämme lähettämään lähetteet sähköisesti. Tarkista kunkin erikoisalan kohdalta mahdolliset tarkemmat läheteohjeet.

Arvio kiireellisyys. Päivystyslähetteiden tai kiireellisen lähetteiden (1-7 vrk) syynä on usein äkillinen ja mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka on arvioitava pikaisesti.

Pyydä alle 13-vuotiaiden lasten vanhempia kirjautumaan OmaTays-palveluun ja tekemään ”puolesta-asioinnin” sopimus. Sopimus mahdollistaa etävastaanoton sekä lähitulevaisuudessa sähköisen ajanvarauksen yleispediatrian poliklinikalle.

Hyödynnämme lähetteiden käsittelyssä ohjelmistorobotiikkaa. Robotti lajittelee lähetteet suppeille erikoisaloille tai toimipisteeseen diagnoosin, hakusanojen (esim. oire, löydös) ja/tai erikoisalakoodin perusteella.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

 • Toimipiste:
  • PLAP (Lasten päivystysyksikkö)
  • LAVO (Lasten avohoitoyksikkö)
  • LASI (Lasten sisätautiyksikkö)
  • LASY (Lasten veri- ja syöpätautien yksikkö)
  • VATA (Vastasyntyneiden yksikkö
  • LAKO (Lastenkirurgian yksikkö)
  • LNEY (Lastenneurologian yksikkö)
 • Erikoisala lastentaudit 40. Käytä suppean erikoisalan koodia, jos on mahdollista:
  • 40D (neonatologia)
  • 40E (endokrinologia)
  • 40G (gastroenterologia)
  • 40H (veri- ja syöpätaudit)
  • 40I (infektiosairaudet)
  • 40K (kardiologia)
  • 40M (nefrologia)
 • Erikoisala lastenneurologia 78
 • Erikoisala lastenkirurgia 20L
 • Kiireellisyysluokat: päivystys, 1-7 vrk, 8-30 vrk, >30 vrk
 • Potilaan/huoltajan osoite
 • Puhelinnumerot vanhemmille / huoltajille (TARKISTA yhteystiedot)
 • Lähettämisen syy: kirjaa diagnoosi (ICD 10) ja / tai keskeinen oire/oireet
 • Selkeä teksti ja kysymyksenasettelu
 • Tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden vastaukset
 • Lastentautien lähetteisiin tulee kirjata numeeriset kasvutiedot
 • Maininta tulkin tarpeesta sekä minkä kielen tulkki tarvitaan
 • Lähettävä lääkäri ja toimipiste
 • Tarvittaessa maksusitoumustieto

Konsultaatiot

Konsultaatiot paperilla, lähetteellä tai puhelimitse tilanteesta riippuen. Katso tarkemmat ohjeet erikoisalojen omilta sivuilta.