Lihastautien erityisdiagnostiikka

Potilaan kliininen arviointi

Lihastautien tutkimuskeskus tarjoaa ensisijaisesti palveluja lihastautipotilaille, joiden kohdalla perusteelliset tutkimukset eivät ole johtaneet diagnoosiin.

Lähete ja maksusitoumus lihastautien tutkimuskeskukseen tarkoittaa, että lähete arvioidaan ja annetaan lähettävälle lääkärille kirjallinen vastaus diagnostiikan tarkentamiseksi, tai potilaalle voidaan varata myös käyntiaika vastaanotolle.

Lähete voidaan toimittaa myös niin sanottuna paperikonsultaationa.

Lähetteenä kliiniseen tutkimukseen käytetään lähettävän sairaalan omaa lähetelomaketta. Se postitetaan maksusitoumuksen kanssa (tai merkinnällä) osoitteeseen:

Tays, PNE / lihastautien tutkimuskeskus
Johanna Palmio
PL 2000
33521 Tampere

tai faksataan numeroon 03 311 64351. Faksattaessa selkeä saate on välttämätön.

Myös jo tutkitun lihasbiopsian konsultaatiopyynnöt erikoisdiagnostisia lisätutkimuksia ajatellen lähetetään yllä olevaan osoitteeseen. Näyte sekä kopio konsultaatiopyynnöstä lähetetään osoitteella:

Fimlab Laboratoriot Oy
Genetiikan laboratorio, Lihastautien tutkimusyksikkö
Arvo Ylpön katu 4
PL 66
33013 Fimlab