Munuaissyövän läheteohjeet ja konsultaatiot

Munuaissyöpäepäilyssä tehdään aina kiireellinen lähete. Lähete toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti, toissijaisesti postitse tai faksilla.

Lähetteessä tarvittavat tiedot

  • Potilaan perussairaudet
  • Aiemmat leikkaukset
  • Lääkitys
  • Nykysairauden oireet
  • Peruslaboratoriokokeiden vastaukset
  • Kuvantamislöydökset, kuvat siirrettyinä Taysin PACS-järjestelmään
  • Statuslöydökset

Konsultaatiot

Pääsääntöinen konsultaatiotapa on lähete.

Puhelinkonsultaatiot